Praktikums «Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma piemērošana praksē» 8.stundas!Šis seminārs ir ceļvedis NILLTFNL jomā.

Mācībās tiks nodrošinātas 50% praktisko nodarbību.Seminārā uzzināsiet par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas, kā arī sankciju
ievērošanas pamatprincipiem un prasībām personām, kuras uzrauga Valsts ieņēmumu dienests (galvenokārt uzsvars tiks likts uz ārpakalpojumu grāmatvežiem) - kā ieviest iekšējās kontroles sistēmu, kā identificēt klientus, uzraudzīt to darījumus un ziņot uzraugošajām iestādēm kādi, ir potenciālie riski un praktiskie aspekti.
Kursa dalībnieki iegūs teorētiskās un praktiskas zināšanas par Klienta darījumu uzraudzības procesu.Dalībnieki iegūs padziļinātu izpratni par aizdomīgu darījumu pazīmēm.

Kam domāta apmācība NILLTFNL jomā?

NILLTFNL prasības attiecas tieši uz Jums, ja Jūs pārstāvat vai veicat darbību kā:
• ārpakalpojuma grāmatvedis,
• kredītiestāde,
• finanšu iestāde,
• nodokļu konsultants,
• zvērināts revidents, notārs vai advokāts,
• izložu vai azartspēļu organizētājs vai citu darbību veicējs

Jāņem vērā, ka VID ieskatā par ārpakalpojumu grāmatvežiem tiek uzskatīti arī uzņēmumi, kas uzņēmumu grupas ietvaros sniedz grāmatvedības pakalpojumus. Ņemot vērā minēto, VID uzrauga un veic pārbaudes arī šādos uzņēmumos.

Viens no Likuma prasību elementiem ir prasība par darbinieku apmācību.
• Darbinieku veiksmīgai apmācības veikšanai iestādē ir nepieciešams izstrādāt apmācības programmu
• un darbinieku zināšanu novērtēšanas kritērijus.
• Apmācības procesam ir jābūt attiecīgi dokumentētam.

Likuma prasību izpildes darbinieku apmācības jomā kontroles funkcijas veic FKTK (finanšu iestādēm) un VID (nefinanšu iestādēm).

Savā īpašumā saņemsiet:

Aktualizētus mācību izdales materiālus + elektroniskais materiāls

KAD?


Semināra laiks: 13.12.2019 plkst. 10:00– 16:00 – LATVIEŠU VALODĀ

Semināra lektors:

Jūlija Bojarenko – ekonomikas maģistre M.sc.oec., mācību literatūras autore, speciālists finanšu jautājumos, grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā sertificētā grāmatvede-auditore
Pasniegšanas pieredze 25 gadi.

KUR?


Seminās notiek:
Akademijas laukums 1 Rīga, Zinātnes akadēmijā,

Dalības maksa:

EUR 108.00-pastāvīgajiem klientiem*
EUR 120.00- pārējiem semināra klausītājiem

Cenā iekļauts:

 izdales materiāls( t.sk. + elektroniskais materiāls) , kafija/tēja, saldumi, ūdens -neierobežotā daudzumā.

Diviem lietāk par 48 EUR

Reģestrējieties un saņemiet 20% atlaidi par 2 apmeklētājiem vai 5 %, ja Jūs esat jauns klients.

* Pastāvīgiem klientiem (apmeklēja mūsējus seminārus vairāk kā 3 reizes)
vai dalībniekiem no citām pilsētām atlaide 10 % no dalības maksas .

Reģistrējoties uz praktikumu, par savu atlaidi lūdzam norādīt komentāros!


Ar praktisku piemēru palīdzību, nevis ar slaidiem, seminārā laikā būs izanalizēti šādi jautājumi:

-Ka veikt klienta identifikāciju?

-Ka veikt klienta izpēti?

-Ka veikt risku novērtēšanu? (mēs kopā risināsim četrus piemērus par risku novērtēšanu)

-Kādus riskus vismaz ir jāparedz?

-Ka veikt darījumu uzraudzību?

- Ka sagatavot iekšējās kontroles sistēmu (IKS) un aktualuzēto IKS?


Semināra materiāls satur IKS variantu, kurus mēs piedāvājam klausītājiem tikai papīrformā.

Visa dokumentācija (IKS pielikumi/procedūras) par

-klienta identifikāciju,

-klienta izpēti,

-risku novērtēšanu,

-darījumu uzraudzību,

-darbinieku apmācību,

-atbildīgās personas novērtēšanu,


-sankciju likuma ievērošanu u.c.

-- tas viss būs nosūtīts uz Jūsu e-pastu!