ATKĀRTOTS ! Jauna uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija. 2018.gada deklarācijas aizpildīšanā

Deklarācijā iekļaujamā informācija – UIN likuma praktiska piemērošana
Seminārs: "Jauna uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija. 2018.gada deklarācijas aizpildīšanā"

VID skaidro, ka deklarāciju nav nepieciešams iesniegt tikai tādēļ, lai norādītu iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu, zaudējumus vai citu informāciju, kas neietver ar nodokli apliekamos objektus (šo informāciju nodokļa maksātājs norādīs 1.deklarācijā par mēnesi, kurā viņam veidosies ar nodokli apliekams objekts, vai pēdējā pārskata perioda mēneša deklarācijā). Kā vest uzskaiti un nodot deklarāciju kad tas būs nepieciešams? Tas un daudz kas cits  seminārā "Jauna uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija. 2018.gada deklarācijas aizpildīšanā"
 
Jaunais likums paredz pilnībā jaunu uzņēmuma ienākuma nodokļa maksāšanas principu, kā rezultātā mainās uzņēmuma ienākuma nodokļa bāze un maksāšanas brīdis.Seminārā soli pa solim tiks sagatavota 2018.gada UIN deklarācija un tās pielikumi, aplūkojot dažādas situācijas un iespējamos risinājumus, kā arī tiks sniegti ieteikumi grāmatvedības uzskaites jautājumu sakārtošanai.

Semināra laiks: 16.08.2018 plkst.  10:00– 13:30 – LATVIEŠU VALODĀ
Semināra programma:
9:30–10.00  reģistrācija
10.00–12.00  seminārs
12.00–12.30  kafijas pauze
12.30–13.30  seminārs

Semināra lektors: Jolanta Reinvalde – ekonomikas maģistre M.sc.oec., nodokļu konsultante, nodokļu grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu     pieredzi, praktizējošā grāmatvede un auditore. Pasniegšanas pieredze 23 gadi.

Seminās notiek:  Akademijas laukums 1 Rīga, Zinātnes akadēmijā,
Dalības maksa:  59 EUR 
Dalības maksā iekļauti  izdales materiāli un kafijas pauze. Saņemsiet arī apliecību par temata apgūšanu. 

Atlaides: 

                
Ja no vienas organizācijas piedalās vairāk par diviem darbiniekiem, tiek piešķirta atlaide 15% apmērā.
  Pastāvīgiem klientiem (apmeklēja mūsējus seminārus vairāk kā 2 reizes)  atlaide 15% apmērā.
Ja ir atlaide, lūdzu norādiet no kurienes tā ir.

Jaunā UIN modeļa pamatprincipi

 • Nodokļa likme  20%
 • Ikmēneša deklarācijas jaunā veidā un formā
 •  2018.gada deklarācijas aizpildīšanā
 • Gada pēdējā mēneša deklarācija un tās precizēšana

Jauna izpratne par nesaimnieciskajām izmaksām

 • Kas ir personāla ilgtspējas pasākumi?
 • Kā pareizi atšķirt reklāmu no reprezentācijas grāmatvedībā

 • Kritēriji reprezentācijas izdevumu atskaitīšanai
 • Samērīga soda nauda
 • Ziedojumu “izmantošanas” iespējas

           Citi jautājumi

 • Izmaiņas šaubīgo parādu jautājumos
 • Transferta cenu nozīme jaunajā UIN modelī
 • Labākas procentu atskaitīšanas normas
 • Ieturējuma nodokļa jautājumi un rezidences sertifikāti
 • Pārmaksātais nodoklis un tā aprēķināšana
  Atbildes uz jautājumiem