SEMINĀRS! Nodokļu izmaiņas un aktualitātes 01.02.2018

Visās lekcijās tiks akcentēti svarīgākie aspekti par NODOKĻU REFORMĀM 2018.

Iepazīstināsim ar pēdējām izmaiņām Latvijas likumdošanā!

Kopsavilkums par visām nodokļu aktualitātēm, jeb jaunie nodokļu likumu grozījumi!


Augustā Saeima pieņēma grozījumus nodokļu regulējumā, ar kuriem 2018. gadā spēkā stāsies nodokļu reformas normas, kas būtiski ietekmēs nodokļu maksātājus – gan juridiskas, gan fiziskas personas. Likumprojektu pieņemšanas gaitā nodokļu reformas vaibsti ir būtiski mainījušies.Ar mērķi uzņēmējiem sniegt informāciju un zināšanas nodokļu izmaiņu optimālā un praktiskā piemērošanā,SIA ArtBuh organizē semināru “Nodokļu izmaiņas un aktualitātes“.

Semināra laiks: 01,02,2018 plkst.  10:00– 14:00 – LATVIEŠU VALODĀ

Semināra lektors: Jolanta Reinvalde – ekonomikas maģistre M.sc.oec., nodokļu konsultante, nodokļu grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu     pieredzi, praktizējošā grāmatvede un auditore. Pasniegšanas pieredze 23 gadi.

Seminās notiek:  Rīgā, Akadēmijas laukums 1, Zinātņu akadēmijas auditorijā.

Dalības maksa:  59 EUR  (cenā iekļauti izdales materiāli)  Pastāvīgiem klientiem cena 50 EUR

Katram dalībniekam tiks izsniegts sertifikāts par semināra apguvi.

Apmācību sākums pēc pilnas grupas nokomplektēšanas. Minimālais kursantu skaits grupā ir 15 cilvēki.

Atlaides:

Ja ir atlaide, lūdzu norādiet no kurienes tā ir.
Apjomīgie grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”:
1.1.progresīvā nodokļa likme;
1.2.diferencētais neapliekamais minimums (mēnesī) un neapliekamais minimums pensijām;
1.3.IIN atvieglojumi par apgādājamiem;
1.4.attaisnotie izdevumi;
1.5.ar nodokli nealpiekamo ienākumu izmaiņas;
1.6.jaunumi saimnieciskās darbības veicējiem;
2.      Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”:
2.1.VSAOI  likmju izmaiņas;
2.2.Veselības apdrošināšana;
2.3.VSAOI no autoratlīdzībām;
2.4.VSAOI pašnodarbinātām personām.
3.      Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā:
3.1.maksimālais apgrozījums gadā;
3.2.ierobežojums strādāt vairākos mikrouzņēmumos.
4.      Jaunais uzņēmumu ienākuma nodokļa likums:
4.1.UIN maksāšanas kārtība un deklarēšanas periods;
4.2.2018.gada UIN modeļa pamatprincipi-jauna izpratne par nesaimnieciskām izmaksām,
      personāla ilgtspējas pasākumi, reprezentācijas izdevumi
4.3. Dividendes, aizdevumi un darījumi ar saistītām pusēm,nodokļa atlaides par ziedojumiem u.c.
5.      Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā:
5.1.jaunumi nosakot reģistrācijas slieksni;
5.2.papildināts reversā PVN nozaru saraksts.
6. Būtiskākie grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”