Uzņēmuma gada pārskats par 2017.gadu

Par visām izmaiņām un niansēm aicinām uzzināt seminārā "Gada pārskats 2017" Seminārā lektore pastāstīs gan par likumdošanas jaunumiem, gan atkārtos pamatnostādnes saistībā ar gada pārskata sagatavošanu.

2018.gada 06.februārī plk. 10.00 

Šobrīd, kad aktīvi norisinās gada pārskatu sagatavošanas priekšdarbi, vēlamies atgādināt, kādas izmaiņas saskaņā ar noteikumiem ir jāņem vērā gada pārskatu sagatavošanā, kā arī atgādināt mazliet piemirstas pamatlietas un vērst uzmanību uz biežāk pieļautām kļūdām gada pārskata  sagatavošanas procesā.

Semināru vada:Jūlija Bojarenko, M.sc.oec., mācību literatūras autore, konsultante finanšu jautājumos, grāmatvedības pasniedzēja ar 23 gadu pieredzi, praktizējošā sertificētā grāmatvede-auditore.


   Seminās notiek: 

Akademijas laukums 1 Rīga, Zinātnes akadēmijā 705. auditorijā 7. stāvā.

Semināra cena: 59 EUR  

Nāc uz semināru kopā ar kolēģi un saņem -15% atlaidi no semināra cenas!

Semināra cenā iekļauts:

seminārs, izdales materiāls, kafija,tēja, apliecinājums par dalību seminārā.
Semināra darba valoda – latviešu.Seminārs “Gada pārskata sastādīšana par 2017.gadu. Jaunās sistēmas „Uzņēmumu ienākuma nodoklis 2018” ietekmē uz finanšu uzskaiti”

 

SEMINĀRA PROGRAMMA
 1. Jaunās sistēmas būtība „Uzņēmumu ienākuma nodoklis 2018” - par ko domāt un ko darīt, kas ir jāievēro veicot uzskaiti par 2017.gadu:
  • Nesadalītās peļņas kontrole, kura uzrādīta bilancē 31.12.2017.;
  • Nodokļu zaudējumu izmantošana pēc 31.12.2017.;
  • Kontrole par debitoru parādiem, kas radušies līdz 31.12.2017.;
  • Kontrole par uzkrājumiem, kuri izveidoti līdz 31.12.2017.;
  • Dividendes, kas tiek aprēķinātas, sadalot peļņu, kura uzrādīta bilancē 31.12.2017.
 2. Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atzīšana, novērtēšana un uzskaite 2017.g. atbilstoši finanšu likumdošanas prasībām.
  • Raksturīgo saimniecisko operāciju atspoguļošana UIN deklarācijā 2017.gadā. Salīdzinošā analīze ar 2018.gadu.
  • Finanšu pārskata pielikums. Informācijas atklāšana pielikumā, atvieglojumi un atbrīvojumi mikrosabiedrībām.
  • Finanšu pārskata sastāvs atkarībā no sabiedrības iedalījuma kategorijās. Revīzija un ierobežotā pārbaude.
  • Raksturīgo kļūdu analīze, sagatavojot gada pārskatu. Iepriek¬šējo periodu kļūdu labojumu uzrādīšana finanšu pārskatā.
 3. Atbildes uz jautājumiem