NEW! "Profesionāls Grāmatvedis" Praktiskā finanšu grāmatvedība (20 mācību stundas)


Grāmatvedības kursi tiem, kuri vēlas būt mūsdienīgi, efektīvi un novērtēti


"Profesionāls Grāmatvedis"
Praktiskā finanšu grāmatvedība (20 mācību stundas)

Kursa apraksts:

Programma Profesionāls Grāmatvedis" ir paredzēta praktizējošiem grāmatvežiem, kam nepieciešams iegūt padziļinātas zināšanas finanšu grāmatvedības  jautājumos. Šī kursa programma, atšķirībā no pārējām programmām , ir veidota uz praktisku piemēru bāzes, dodot iespēju klausītājiem pārbaudīt savas zināšanas dažādās situācijās, kas saistītas ar finanšu uzskaiti un nodokļu piemērošanu.Kursa programmā tiek ņemtas vērā visas iepriekšējās izmaiņas nodokļu aplikšanā, tiek izskatīti atbilstoši grāmatvedības kontējumi.

Programma būs lietderīga un nepieciešama:

 • Visiem grāmatvežiem, kuri vēlas paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju
 • Mūsu klausītāji varēs sistematizēt savas zināšanas grāmatvedības uzskaitē

Nodarbību sākums un laiks:

29.01.19 - 19.02.19 17.00-20,30 (nodarbības notiek 1 reizes nedēļā:) *
Mācību ilgums - 4.nedēļas (4 nodarbības)   Latviešu valodā
Jūsu zināšanas apstiprinās sertifikāts.( 20.stundas)

Kursus lasa:

Tieši no lektoriem ir atkarīgs, vai Jums patīks mācīties kopā ar mums vai nē. Mūsu lektori apmāca grāmatvežus jau 24.gadus un ir populāri Latvijā!

Lektore- Jūlija Bojarenko ekonomikas maģistre M.sc.oec.,  mācību literatūras aute, konsultante finanšu jautājumos, grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā sertificētā grāmatvede-auditore.

Kursi notiek:

Rīga, Akadēmijas laukums 1., Zinātņu Akadēmijas telpās.

Kursa cena: 

EIR 125.00 - pastāvīgajiem klientiem (ja ir vismaz 3 apmeklējumi pēdējo 2 gadu laikā)
EUR 139.00- pārējiem klausītājiem


Atlaides:
Draugu atlaide - diviem un vairāk draugiem – atlaide 15% katrai apmācāmai personai.
Pastāvīgiem klientiem (apmeklēja mūsējus seminārus vairāk kā 3 reizes pēdējo 2 gadu laikā)
Dalībniekiem no citām pilsētām atlaide 10 % no dalības maksas
Iespēja maksājumu dalīt, iepriekš vienojoties ar organizatoriem.


Ja ir atlaide, lūdzu norādiet no kurienes tā ir.


Apmācību sākums pēc pilnas grupas nokomplektēšanas
. Minimālais kursantu skaits grupā ir 15 cilvēki

* Firma ir tiesīga mainīt datumu pie nepietiekama plānotā dalībnieku skaita
( minimālais dalībnieku skaits - 15 cilvēki ) , nodarbības var tikt ATCELTAS!!!


PROGRAMMA:


Kādus grozījumus obligāti jāiekļauj 2018.gada pārskatā? Posteņu skaidrojums, gada inventarizācija, problēmjautājumu risinājumi.Par ko domāt un ko darīt, kas ir jāievēro veicot uzskaiti par 2019.gadu! Šī kursa programma ir veidota uz praktisku piemēru bāzes, dodot iespēju klausītājiem pārbaudīt savas zināšanas dažādās situācijās, kas saistītas ar finanšu uzskaiti un nodokļu piemērošanu


 • Biežāk pieļauto kļūdu analīze un to labošana. Iepriekšējo periodu kļūdu labojumu uzskaite un to ietekmē uz uzņēmuma finanšu rādītājiem. Ieņēmumu un izdevumu atzīšanas kritēriji un problēmjautājumi. 

 • Grāmatvedības politikas maiņa un grāmatvedības aplēšu izmaiņas - ietekmē uz uzņēmuma finanšu rādītājiem un atspoguļošana finanšu pārskatā.

 • Par ko domāt un ko darīt, kas ir jāievēro veicot uzskaiti par 2019.gadu!

 • Jaunās sistēmas „Uzņēmumu ienākuma nodoklis 2018” ietekme uz finanu uzskaiti.

 • Nesadalītās peļņas kontrole, kura uzrādīta bilancē 31.12.2017.

 •   Kontrole par debitoru parādiem, kas radušies līdz 31.12.2017.

 • Kontrole par uzkrājumiem, kuri izveidoti līdz 31.12.2017 u.c

 • .Izmaiņas šaubīgo parādu jautājumos

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem

 • UN CITAS AKTUĀLAS TĒMAS PAR GRĀMATVEDĪBAS JAUNUMIEM