PVN praktikums. Ceļvedis profesionāļiem!
Svarīgi praktiski jautājumi PVN piemērošanā uzņēmumiem


PVN būtība un piemērošanas princips Vispārīgs nodokļa regulējošo normu apskats – darījumi, likmes.

Reģistrēšanas un izslēgšanas kārtībā VID PVN maksātāju reģistrā

Nodokļu maksātāja jēdziens un veidi Rēķinu izstādīšana un PVN maksāšana

Darījumu vietas noteikšana preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas darījumos

PVN priekšnodoklis:

Priekšnodokļa jēdziens, atskaitīšanas nosacījumi, priekšnodokļa korekcijas .

PVN maksāšana, reversa piemērošana Latvijā un starptautiskajos darījumos.

Darījuma vietas noteikšana:
preču piegāde, pakalpojumu sniegšana PVN piemērošana reklāmas, mārketinga, preču transporta u.c. pakalpojumiem PVN deklarācija un pielikumi,deklarācijas aizpildīšana Īpašā PVN piemērošanas kārtība

PVN piemērošana pakalpojumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu Īpašo PVN režīmu piemērošanā (būvmateriālu, metālizstrādājumu pārdošanā u.c.).par īpašo
PVN režīmu elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem (MOSS),par īpašo nodokļa piemērošanas režīmu melno un krāsaino metālu pusfabrikātu piegādēm.

PVN piemērošana kustamās mantas nomai u.c. pakalpojumiem

PVN riski un to samazināšanas iespējas Vēl runāsim par: izmaiņām reversajā

PVN piemērošanā jau šogad un nākamgad

PVN piemērošanu vaučeriem un par visu pārējo, kas ir pieņemtajos grozījumosReģistrācijas forma
Informācija par uzņēmumu
Adrese
Bankas rekvizīti