JAUNUMS! PVN praktikums ( 15. stundas) Ceļvedis profesionāļiem!


Informācija par kursu:


  Apmācību kurss "PVN praktikums" grāmatvežiem, kas vēlas gūt izpratni par PVN un paaugstināt savu profesionālo līmeni. Izskatot praktiskus piemērus, Jūs uzzināsiet par visām pēdējām likumdošanas izmaiņām.No apmācību programmas grāmatveži iegūs ne vien tik ļoti nepieciešamās zināšanas, bet arī pieredzi un izpratni par PVN likumu


Kursus vada:

Jolanta Reinvalde – ekonomikas maģistre M.sc.oec., nodokļu konsultante, nodokļu grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā grāmatvede un auditore.
Tieši no lektoriem ir atkarīgs, vai Jums patīks mācīties kopā ar mums vai nē.Mūsu lektore apmāca grāmatvežus jau 25.gadus un ir populāra Latvijā!

Kursu apjoms:


15. akadēmiskās stundas.Kursiem beidzoties, tiks izsniegta apliecība.

Nodarbību sākums un laiks: 19.10.2019 no pl. 09:30 – 15:20    un  26.10.2019 no pl. 09:30 – 14:40

Kursi notiek:


Rīga, Akadēmijas laukums 1., Zinātņu Akadēmijas telpās.

Kursa cena:

EUR 134,00 -pastāvīgajiem klientiem *

EUR 149.00-pārējiem semināra klausītājiem


Aicināts pieteikties programmai laicīgi, tādējādi nodrošināt sev vietu programmā


Atlaides:

* Pastāvīgiem klientiem (ja ir vismaz 3 apmeklējumi pēdējo 2 gadu laikā)
vai dalībniekiem no citām pilsētām atlaide 10 % no dalības maksas 

*Piesakoties vairākiem dalībniekiem no viena uzņēmuma, tiek piemērota atlaide -10%.

Ja ir atlaide, lūdzu norādiet no kurienes tā ir.
Svarīgi praktiski jautājumi   PVN piemērošanā uzņēmumiem


PVN būtība un piemērošanas princips

Vispārīgs nodokļa regulējošo normu apskats – darījumi, likmes.

Reģistrēšanas un izslēgšanas kārtībā VID PVN maksātāju reģistrā

Nodokļu maksātāja jēdziens un veidi

Rēķinu izstādīšana un PVN maksāšana

Darījumu vietas noteikšana preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas darījumos PVN priekšnodoklis:
Priekšnodokļa jēdziens, atskaitīšanas nosacījumi, priekšnodokļa korekcijas

. PVN maksāšana, reversa piemērošana Latvijā un starptautiskajos darījumos.

Darījuma vietas noteikšana: preču piegāde, pakalpojumu sniegšana PVN piemērošana reklāmas, mārketinga,
preču transporta u.c. pakalpojumiem PVN deklarācija un pielikumi,deklarācijas aizpildīšana

Īpašā PVN piemērošanas kārtība PVN piemērošana pakalpojumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu Īpašo
PVN režīmu piemērošanā (būvmateriālu, metālizstrādājumu pārdošanā u.c.).par īpašo PVN režīmu elektroniski sniegtajiem
pakalpojumiem (MOSS),par īpašo nodokļa piemērošanas režīmu melno un krāsaino metālu pusfabrikātu piegādēm.

PVN piemērošana kustamās mantas nomai u.c. pakalpojumiem

PVN riski un to samazināšanas iespējas

Vēl runāsim par:
  • izmaiņām reversajā PVN piemērošanā jau šogad un nākamgad
  • PVN piemērošanu vaučeriem
  • un par visu pārējo, kas ir pieņemtajos grozījumos