PVN praktikums. Ceļvedis profesionāļiem!Informācija par kursu:

Apmācību kurss "PVN praktikums" grāmatvežiem, kas vēlas gūt izpratni par PVN un paaugstināt savu profesionālo līmeni. Izskatot praktiskus piemērus, Jūs uzzināsiet par visām pēdējām likumdošanas izmaiņām.
No apmācību programmas grāmatveži iegūs ne vien tik ļoti nepieciešamās zināšanas, bet arī pieredzi un izpratni par PVN likumu.
Pie katras tēmas apskatīsim arī EST spriedumus,VID uzziņas un citus aspektus.


Kursus vada:


Jolanta Reinvalde – ekonomikas maģistre M.sc.oec., nodokļu speciāliste, nodokļu grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā grāmatvede un auditore.

Tieši no lektoriem ir atkarīgs, vai Jums patīks mācīties kopā ar mums vai nē.Mūsu lektore apmāca grāmatvežus
jau 26.gadus un ir populāra Latvijā!


Kursu apjoms:

15. akadēmiskās stundas.Kursiem beidzoties, tiks izsniegta apliecība.

Nodarbību sākums un laiks: 02.10.2020 / 09.10.2020 un 16.10.2020 no pl. 17.00 – 20.30

Kursi notiek:

Rīga, Akadēmijas laukums 1., Zinātņu Akadēmijas telpās.

Kursa cena:

EUR 134,00 -pastāvīgajiem klientiem *

EUR 149.00-pārējiem semināra klausītājiem

Aicināts pieteikties programmai laicīgi, tādējādi nodrošināt sev vietu programmā

Atlaides:


* Pastāvīgiem klientiem (ja ir vismaz 3 apmeklējumi pēdējo 2 gadu laikā) vai dalībniekiem no citām pilsētām atlaide 10 % no dalības maksas

*Piesakoties vairākiem dalībniekiem no viena uzņēmuma, tiek piemērota atlaide -10%.


Ja ir atlaide, lūdzu norādiet no kurienes tā ir.


Svarīgi praktiski jautājumi PVN piemērošanā uzņēmumiem


PVN būtība un piemērošanas princips Vispārīgs nodokļa regulējošo normu apskats – darījumi, likmes.

Reģistrēšanas un izslēgšanas kārtībā VID PVN maksātāju reģistrā

Nodokļu maksātāja jēdziens un veidi Rēķinu izstādīšana un PVN maksāšana

Darījumu vietas noteikšana preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas darījumos

PVN priekšnodoklis:

Priekšnodokļa jēdziens, atskaitīšanas nosacījumi, priekšnodokļa korekcijas .

PVN maksāšana, reversa piemērošana Latvijā un starptautiskajos darījumos.

Darījuma vietas noteikšana:
preču piegāde, pakalpojumu sniegšana PVN piemērošana reklāmas, mārketinga, preču transporta u.c. pakalpojumiem PVN deklarācija un pielikumi,deklarācijas aizpildīšana Īpašā PVN piemērošanas kārtība

PVN piemērošana pakalpojumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu Īpašo PVN režīmu piemērošanā (būvmateriālu, metālizstrādājumu pārdošanā u.c.).par īpašo
PVN režīmu elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem (MOSS),par īpašo nodokļa piemērošanas režīmu melno un krāsaino metālu pusfabrikātu piegādēm.

PVN piemērošana kustamās mantas nomai u.c. pakalpojumiem

PVN riski un to samazināšanas iespējas Vēl runāsim par: izmaiņām reversajā

PVN piemērošanā jau šogad un nākamgad

PVN piemērošanu vaučeriem un par visu pārējo, kas ir pieņemtajos grozījumos