Praktizējošiem grāmatvežiem „NODOKĻU GRĀMATVEDĪBA" 20.stundas.


„NODOKĻU GRĀMATVEDĪBA"2019

Praktizējošiem grāmatvežiem!
Kā darbojas izmaiņas? Kādām izmaiņām jāgatavojas tuvākajā nākotnē?


✅ Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss,kuras laikā ikviens interesents tiks, informēts par visu aktuālo un svarīgāko grāmatvedības jomā

✅ Pēc 4 kursa nodarbībām, mēs Jums garantējam:

• Profesionālā līmeņa paaugstināšanu
• Zināšanu atjaunināšana, ņemot vērā jaunākās izmaiņas likumdošanā
• Jūs saņemsiet atbildes uz aktuālajiem jautājumiem
• Individuālā pieeja katram klausītājam un pozitīvu atmosfēru!
• risināt plašu nodokļu likumdošanas uzdevumu spektru.

✅ Visiem grāmatvežiem, kuri vēlas paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju

.Grāmatvežiem ar vismaz 2 gadu darba pieredzi!

Informācija par kursu:

Šo nodokļu uzskaites apmācības kursu „Nodokļu grāmatvedība” laikā jūs labi izzināsit, izpratīsit un apgūsit nodokļu likumus un citus normatīvos aktus, noskaidrosit uzņēmuma kā nodokļu maksātāja pienākumus, tiesības un atbildību, apgūsit nodokļu aprēķināšanas, deklarēšanas un maksāšanas kārtību.

Kursi ir noderīgi gan tiem, kuri grib no jauna apgūt galveno par nodokļiem, gan tiem, kuri profesionālas lektores vadībā vēlas atsvaidzināt savas zināšanas.Šajos apmācību kursos iegūtās zināšanas palīdzēs jums izvēlēties uzņēmumam piemērotāko nodokļu režīmu, tādējādi samazinot nodokļu izmaksas.

Lektore:


Jolanta Reinvalde –
ekonomikas maģistre M.sc.oec., nodokļu konsultante, nodokļu grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā grāmatvede un auditore. Tieši no lektoriem ir atkarīgs, vai Jums patīks mācīties kopā ar mums vai nē. Mūsu lektori apmāca grāmatvežus jau 25.gadus un ir populāri Latvijā!

Kursu apjoms:


20 akadēmiskās stundas.

Kursiem beidzoties, tiks izsniegta apliecība.

Nodarbību sākums un laiks:

08.11.19-29.11.19 no pl.17.00-20.30 ( piekdienas)
08.11.19 / 15.11.19 / 22.11.19  / 29.11.19

Aicināts pieteikties programmai laicīgi, tādējādi nodrošināt sev vietu programmā.

Kursi notiek
:

Rīga, Akadēmijas laukums 1., Zinātņu Akadēmijas telpās.

Kursa cena:

139 EUR Pastāvīgiem klientiem cena 125 EUR

Atlaides:

Draugu atlaide - diviem un vairāk draugiem – atlaide 10% katrai apmācāmai personai.

Pastāvīgiem klientiem (apmeklēja mūsējus seminārus vairāk kā 3 reizes) vai dalībniekiem no citām pilsētām
atlaide 10 % no dalības maksas


Ja ir atlaide, lūdzu norādiet no kurienes tā ir.

PROGRAMMA

Likums „Par nodokļiem un nodevām”

Nodokļu un nodevu sistēma, tās izmaiņas un aktuāli piemērošanas jautājumi Saistīto personu definīcija un tās saistība ar uzņemumu ienākuma ndokli VID pienākumi uzturēt un aktualizēt nodokļu maksātājiem pieejamas datu bāzes;

Transfertcenu noteikšanas prasības un plānotie grozījumi likumā;

Kredītiestāžu un citu likuma subjektu pienākumi ziņot VID; Likuma normas, kas aktuālas saistībā ar grāmatvedības veikšanu uzņēmumos.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis:

IIN likmes,IIN likmes atkarībā no apliekamā ienākuma lieluma progresīvā nodokļa likme; neapliekamais minimums; diferencētais neapliekamais minimums (mēnesī) un neapliekamais minimums pensijām; Kādiem ienākumu veidiem netiek piemērots neapliekamais minimums; attaisnotie izdevumi– jauni ierobežojumi;

IIN atvieglojumi par apgādājamiem un citām personām; ar nodokli neapliekamo ienākumu izmaiņas; jaunumi saimnieciskās darbības veicējiem; saimnieciskās darbības izdevumu ierobežojums; grozījumi likumā, kas stājas spēkā 01.10.2018.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas VSAOI likmju izmaiņas;;

VSAOI piemērošana saimnieciskās darbības veicējiem;

VSAOI piemērošana autoratlīdzībai; jauna kārtība obligāto iemaksu veicējiem autoratlīdzību saņēmējiem;

Mikrouzņēmumu nodoklis

Apgrozījums MUN maksātājiem, maksimālais apgrozījums gadā ;

Pārejas periods MUN maksātājiem – apgrozījumam, MUN likmes; ierobežojums strādāt vairākos mikrouzņēmumos


Pievienotās vērtības nodoklis

Jaunumi, nosakot reģistrācijas slieksni; izmaiņas reversā PVN nozaru sarakstā 2019. gadā , reversā nodokļa piemērošanas nosacījumi;

Samazinātās likmes piemērošana;

PVN riski un to samazināšanas iespējas.

PVN deklarācijas jaunā aizpildīšanas kārtība

 Pārrobežu darījumi:
1. PVN piemērošana preču iegādes un piegādes darījumiem ES teritorijā un trešajās valstīs.

2. PVN deklarāciju aizpildīšana preču piegādes un iegādes darījumos: preču piegādes iekšzemē; preču eksports un imports; preču piegādes un iegādes ES teritorijā.

3. PVN piemērošana pakalpojumiem, t.sk., ar nekustamo un kustamo īpašumu saistītiem pakalpojumiem, reklāmas pakalpojumiem u.c.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums
UIN maksāšanas kārtība un deklarēšanas periods;

Ar nodokli apliekamā bāze, tās aprēķināšana jauna izpratne par ar saimniecisko darbību nesaistītām izmaksām, personāla ilgtspējas pasākumi, reprezentācijas izdevumi;
UIN aprēķināšana no sadalītās peļņas (dividendēm); nodokļa atlaides par ziedojumiem u.c. izmaksas nerezidentiem,
nodokļa piemērošana.
Nodokļa pārmaksas rašanās un uzradīšana deklarācijā.