Tiešsaistes seminārs: AKTUALITĀTES NODOKĻU JOMĀ NO 2022.gadaIzmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2022.gadu -kas jau šodien par

to jāzina grāmatvežiem un uzņēmumu vadītājiem


Kopsavilkums par vērienīgām nodokļu izmaiņām no 1. janvāri


Informācija par semināru:

No nākamā gada spēkā stājas vairāki likuma grozījumi, kas būtiski ietekmēs gan uzņēmēju, gan grāmatvežu darbību. Izmaiņas ir sagatavotas vairākos nodokļu likumos.

Šajā seminārā tiks skatītas tādas tēmas kā veiktie būtiskākie grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli", "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (VSAOI) un "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".

Esiet gatavi gaidāmajām izmaiņām!
Pasniedzēja sniegs profesionāli izstrādātu un kvalitatīvu informāciju par nodokļu izmaiņām, kā arī atbildēs uz apmeklētāju jautājumiem.

Semināra lektors:

Jolanta Reinvalde
– ekonomikas maģistre M.sc.oec., nodokļu speciāliste, nodokļu grāmatvedības pasniedzēja , praktizējošā grāmatvede un auditore.

Pasniedzējai ir vairāk kā 27 gadu pasniegšanas darba pieredze

Semināra laiks:

16.12.2021 plkst. 10:00– 12:00
–tiešsaistes formātā, izmantojot Zoom video konferences platformu.

Veltīsim laiku arī atbildēm uz Jūsu jautājumiem.

Dalības maksa:


EUR 35.00
-pastāvīgajiem klientiem*

EUR 40.00- pārējiem semināra klausītājiem

Ja no viena uzņēmuma reģistrējas 2 un vairāk cilvēki, tad cena semināra dalības maksa katram būs tikai 28 eiro

(neesam pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs)

Nodokļu piemērošanas izmaiņas no 01.01.2022 .


1. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un VSAOI aprēķinu sistēmas izmaiņas no 01.01.2022. gada

o Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā iekļautie grozījumi par minimālā VSAOI objekta piemērošanu
. (Darba devējiem un pašnodarbinātajiem nebūs jāveic minimālās VSAOI par tiem pārskata mēnešiem, kuros MK ir noteicis ārkārtējo situāciju) o Minimālā obligāto iemaksu objekta aprēķins vai pārrēķins

o VSAOI aprēķins pašnodarbinātām personām no 2022. gada

o Obligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta maksimālā apmēra noteikšana uz trīs gadiem

o No 2022. gada paaugstina neapliekamo minimumu

o Pagarinās esošās autoratlīdzību sistēmas termiņu

o Izmaiņas paziņojumos par fiziskajai personai izmaksātajām summām

o Atceļ IIN avansa maksājumus saimnieciskās darbības veicējiem 2022. gadā

o Kompensācija par attālinātu darba veikšanu 2022. gadā

o Izmaiņas IIN likumā saistībā ar neapliekamo ienākumu atzīšanu, attaisnoto izdevumu piemērošanu un lauksaimniecības zemes pārdošanas darījumiem.

2. PVN likuma grozījumi

o Grāmatām un preses izdevumiem piemēros PVN samazināto likmi


3. UIN likuma grozījumi un izmaiņas nodokļa aprēķināšanā COVID-19 seku pārvarēšanas likuma kontekstā

o Procentu maksājumi 2021. un 2022. gadā, aprēķinot UIN

o Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā ar mērķi precizēt regulējumu nedrošiem debitoru parādiem.

o Grozījumi UIN likumā papildinot likuma 9. panta 3. daļas nosacījumus ar jaunu 12. punktu, kas stāsies spēkā
vienlaikus ar Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumu – 2022. gada 1. janvārī.


P.S. Programmas sastādīšanas brīdī daļa no jautājumiem vēl ir likumprojektu statusā un
tādēļ ir iespējamas izmaiņas semināra norises brīdī.