„NODOKĻU GRĀMATVEDĪBA" Programma 2018! 20 stundas

                        

Piedodiet, brīvu vietu vairs nav!

   Piedāvājam reģistrēties uz kursu no 19,01,2018,

Intensīvais kurss "Galvenais grāmatvedis" 25 stundas 

http://artbuh.lv/lv/courses/galvenais_gramatvedis_2018_lvNODOKĻU GRĀMATVEDĪBA"2018


                                          No 20.01.2018 līdz 03.02.2018

              Šo nodokļu uzskaites apmācības kursu „Nodokļu grāmatvedība” laikā jūs labi izzināsit, izpratīsit un apgūsit nodokļu likumus un citus normatīvos aktus, noskaidrosit uzņēmuma kā nodokļu maksātāja pienākumus, tiesības un atbildību, apgūsit nodokļu aprēķināšanas, deklarēšanas un maksāšanas kārtību. Kursi ir noderīgi gan tiem, kuri grib no jauna apgūt galveno par nodokļiem, gan tiem, kuri profesionālas lektores vadībā vēlas atsvaidzināt savas zināšanas.Šajos apmācību kursos iegūtās zināšanas palīdzēs jums izvēlēties uzņēmumam piemērotāko nodokļu režīmu, tādējādi samazinot nodokļu izmaksas.

      Lektore:
   Jolanta Reinvalde – ekonomikas maģistre M.sc.oec., nodokļu konsultante, nodokļu grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu     pieredzi, praktizējošā grāmatvede un auditore. Pasniegšanas pieredze 20 gadi.

       Kursu apjoms: 20 akadēmiskās stundas.sestdienās     Latviešu valodā!
       Kursu norises laiks: pl. 9.30-14.50
        Norises vieta: Akademija laukums 1 Rīga

 Cena: 139  EUR  
Kursiem beidzoties, tiks izsniegta apliecība.
Atlaide 10% - piedaloties diviem un vairāk apmeklētājiem no viena uzņēmuma.Pastāvīgiem klientiem(apmeklēja mūsējus seminārus vairāk kā 2 reizes) atlaide 10% no dalības maksas. Ir ispējams maksu dalīt 2 daļās.   

Ja ir atlaide, lūdzu norādiet no kurienes tā ir.


Būtiskākās izmaiņas nodokļu  jomā ar 2017. gadu!


Nodokļu sistēma LR: nodokļu veidi, to objekti, nodokļu deklarēšanas un maksāšanas kārtība. Nodokļu maksātāja pienākumi, tiesības un atbildība. Nodokļu pārbaudes.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas:
sociāli apdrošināmās personas un to reģistrācija. VSAOI objekts. VSAOI likmes, aprēķināšanas, deklarēšanas un maksāšanas kārtība.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis: IIN objekti un likmes. Ar nodokli neapliekamie ienākumi. Atvieglojumi. Algas nodokļa aprēķināšana. Paziņojumi par fiziskajām personām izmaksātajām summām. Gada ienākumu deklarācija. Nodokļu piemērošanas problēmas un 2016. gada grozījumi likumos,  Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.677 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem”


Pievienotās vērtības nodoklis : PVN maksātāju reģistrs. PVN priekšnodoklis. Piemēri PVN aprēķināšanai un darījumu uzrādīšanai PVN deklarācijā starpvalstu darījumos. Trīsstūrveida darījumu uzrādīšana PVN deklarācijā .Īpašais režīms preču importa darījumiem. Īpašie nosacījumi. PVN piemērošana darījumos ar nekustamajiem īpašumiem. Darījumi ar ES un trešajām valstīm. PVN deklarācija un pielikumi. Īpašā PVN piemērošanas kārtība. Metodiskais materiāls par izmaiņām pievienotās vērtības nodokļa piemērošanā dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumiem 2016.gadā.Īpašs nodokļa piemērošanas režīms mobilo telefonu, planšetdatoru, klēpjdatoru un integrālās shēmas ierīču piegādēm,  Īpašs nodokļa piemērošanas režīms graudaugu un tehnisko kultūru piegādēm,Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana  pakalpojumiem (piemēri),Nodokļa piemērošanas aktualitātes vieglajām automašīnām un kravas furgoniem.Jauni ierobežojumi priekšnodokļa atskaitīšanā;

PVN likuma normu praktiskā piemērošana:
Nodokļu maksātāju klasifikācija nodokļa aprēķina vajadzībām, darījumi ES teritorijā, reversa darījumi,darījuma veikšanas brīdis un to iekļaušana nodokļu deklarācijā, konsultatīvie, juridiskie, reklāmas un mārketinga, preču – transporta, būvniecības, namu apsaimniekošana, tūrisma, ar nekustamo īpašumu saistītie pakalpojumi

Mikrouzņēmumu nodoklis :nodokļa maksātāji, ierobežojumi MUN maksātājiem. Darbinieku sociālās garantijas un nodokļu atvieglojumi. Pārejas noteikumu piemērošana. Mikrouzņēmumu nodokļa sniegtās iespējas un ierobežojumi.

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis: nodokļa objekts un maksātāji, maksāšanas kārtība, atbrīvojumi.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis: UIN aprēķināšana un deklarēšana. Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi. Apliekamā ienākuma koriģēšana. Zaudējumu segšanas kārtība. UIN atlaides. UIN avansa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība. Ministru kabineta noteikumu Nr. 548 “Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas perioda deklarāciju un avansa maksājumu” jaunās prasības attiecībā uz 2.pielikuma “Darījumi ar saistītiem uzņēmumiem (personām) par taksācijas periodu” aizpildīšanu. Šaubīgo, bezcerīgo debitoru parādu atzīšana nodokļu vajadzībām, grozījumi likumā attiecībā uz debitoru parādu norakstīšanu,

     Plānotās nodokļu izmaiņas 2018.gadā un citi aktuāli nodokļu aprēķināšanas jautājumi.