„NODOKĻU GRĀMATVEDĪBA" 20 stundas no 25.11.17

„NODOKĻU GRĀMATVEDĪBA"2017


                                   No 25.11.2017 līdz 09.12.2017 ( 3 sestdienās)

              Šo nodokļu uzskaites apmācības kursu „Nodokļu grāmatvedība” laikā jūs labi izzināsit, izpratīsit un apgūsit nodokļu likumus un citus normatīvos aktus, noskaidrosit uzņēmuma kā nodokļu maksātāja pienākumus, tiesības un atbildību, apgūsit nodokļu aprēķināšanas, deklarēšanas un maksāšanas kārtību. Kursi ir noderīgi gan tiem, kuri grib no jauna apgūt galveno par nodokļiem, gan tiem, kuri profesionālas lektores vadībā vēlas atsvaidzināt savas zināšanas.Šajos apmācību kursos iegūtās zināšanas palīdzēs jums izvēlēties uzņēmumam piemērotāko nodokļu režīmu, tādējādi samazinot nodokļu izmaksas.

      Lektore:
   Jolanta Reinvalde – ekonomikas maģistre M.sc.oec., nodokļu konsultante, nodokļu grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu     pieredzi, praktizējošā grāmatvede un auditore. Pasniegšanas pieredze 23 gadi.

        Kursu apjoms: 20 akadēmiskās stundas.
        Kursu norises laiks: sestdiena no plkst. 9.30 līdz 14.50.    ( 25,11,17/02,12,17/09,12,17)
        Norises vieta: Akademija laukums 1 Rīga
        Cena 139 EUR Pastāvīgiem klientiem cena 125 EUR

        Kursiem beidzoties, tiks izsniegta apliecība.

Atlaide 10% - piedaloties diviem un vairāk apmeklētājiem no viena uzņēmuma.Pastāvīgiem klientiem(apmeklēja mūsējus seminārus vairāk kā 2 reizes) atlaide 10% no dalības maksas. Ir ispējams maksu dalīt 2 daļās.  

Ja ir atlaide, lūdzu norādiet no kurienes tā ir.

Nodokļu sistēma LR: Nodokļu maksātāja pienākumi, tiesības un atbildība. Informācijas sniegšana par aizdomīgiem gadījumiem.

Pasākumi informācijas iegūšanai un sniegšanai par darba devējiem, kas uzrāda darbiniekiem algu zem valstī noteiktās minimālās algas, citu publiski pieejamo reģistru veidošana un kredītiestāžu pienākums sniegt VID informāciju par banku kontiem.

Būvniecības uzņēmumu pienākumi likuma „Par nodokļiem un nodevām” ietvaros.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas: sociāli apdrošināmās personas un to reģistrācija. VSAOI objekts. VSAOI likmes, aprēķināšanas, deklarēšanas un maksāšanas kārtība.

Autoratlīdzību saņēmēju pienākumi maksāt VSAOI un veselības apdrošināšanas ieviešanas principi 2018. gadā. Jaunā kartība pašnodarbinatam personām attiecība uz iemaksu aprēķināšanu.


Iedzīvotāju ienākuma nodoklis: IIN objekti un likmes. Ar nodokli neapliekamie ienākumi. Atvieglojumi. Algas nodokļa aprēķināšana. Gada ienākumu deklarācija.

Nodokļu reformas ietvaros veiktie grozījumi fizisko personu ienākumu aplikšanā ar nodokļiem un nodokļa likmes 2018. gadā

Pievienotās vērtības nodoklis : PVN objekts un maksātāji. PVN priekšnodoklis. Piemēri PVN aprēķināšanai un darījumu uzrādīšanai PVN deklarācijā starpvalstu darījumos. PVN likuma normu praktiskā piemērošana.


Grozījumi likumā, kas stāsies spēkā 2018. gadā attiecība uz reģistrēšanās slieksni un īpašās kārtības ieviešanu jaunām preču un pakalpojumu grupām.

Mikrouzņēmumu nodoklis : Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā, kas attiecas uz apgrozījuma ierobežojumu un tiesībam nodarbināt darbiniekus 2018. un 2019. Gadā.

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis: nodokļa objekts un maksātāji, maksāšanas kārtība, atbrīvojumi.

Grozījumi likumā, kas piemērojami par 2017. gadu un plānotie grozījumi 2018. gadam.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis:  UIN aprēķināšana un deklarēšana par 2017. gadu    

Jaunais likums „Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums”