Praktizējošiem grāmatvežiem „NODOKĻU GRĀMATVEDĪBA 2021"


Piedodiet, brīvu vietu vairs nav!

Piedāvājam reģistrēties uz kursu no 27,03,2021

Ekspress kurss "Galvenais grāmatvedis" praktizējošiem grāmatvežiem (SESTDIENĀS)

http://artbuh.lv/lv/courses/EKSPRESS_LV_03_21
Praktizējošiem grāmatvežiem!
Kā darbojas izmaiņas?
Kādām izmaiņām jāgatavojas tuvākajā nākotnē?

✅ Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss,kuras laikā ikviens interesents tiks, informēts par visu aktuālo un svarīgāko grāmatvedības jomā

✅ Pēc 3 kursa nodarbībām, mēs Jums garantējam:

• Profesionālā līmeņa paaugstināšanu

• Zināšanu atjaunināšana, ņemot vērā jaunākās izmaiņas likumdošanā

• Jūs saņemsiet atbildes uz aktuālajiem jautājumiem !

• Individuālā pieeja katram klausītājam un pozitīvu atmosfēru!

• risināt plašu nodokļu likumdošanas uzdevumu spektru.

✅ Visiem grāmatvežiem, kuri vēlas paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju.


Grāmatvežiem ar vismaz 2 gadu darba pieredzi! Informācija par kursu:

Šo nodokļu uzskaites apmācības kursu „Nodokļu grāmatvedība” laikā jūs labi izzināsit, izpratīsit un apgūsit nodokļu likumus un citus normatīvos aktus, noskaidrosit uzņēmuma kā nodokļu maksātāja pienākumus, tiesības un atbildību, apgūsit nodokļu aprēķināšanas, deklarēšanas un maksāšanas kārtību.

Kursi ir noderīgi gan tiem, kuri grib no jauna apgūt galveno par nodokļiem, gan tiem, kuri profesionālas lektores vadībā vēlas atsvaidzināt savas zināšanas.Šajos apmācību kursos iegūtās zināšanas palīdzēs jums izvēlēties uzņēmumam piemērotāko nodokļu režīmu, tādējādi samazinot nodokļu izmaksas.


Lektore:

Jolanta Reinvalde
– ekonomikas maģistre M.sc.oec., nodokļu konsultante, nodokļu grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā grāmatvede un auditore.

Tieši no lektoriem ir atkarīgs, vai Jums patīks mācīties kopā ar mums vai nē.Mūsu lektori apmāca grāmatvežus jau 26.gadus un ir populāri Latvijā!

Kursu apjoms:

20 akadēmiskās stundas.

Kursiem beidzoties, tiks izsniegta apliecība.

Nodarbību sākums un laiks:

16.01.21 /23.01.21 / 30.01.21 no pl. 09:30 – 14:30

Aicināts pieteikties programmai laicīgi, tādējādi nodrošināt sev vietu programmā.

Kursi notiek: Rīga, Akadēmijas laukums 1., Zinātņu Akadēmijas telpās.

Kursa cena:

EUR 130,00 -pastāvīgajiem klientiem *

EUR 149.00-pārējiem semināra klausītājiem

Atlaides:

 * Pastāvīgiem klientiem (ja ir vismaz 3 apmeklējumi pēdējo 2 gadu laikā) vai dalībniekiem no citām
pilsētām atlaide 10 % no dalības maksas

Ja ir atlaide, lūdzu norādiet no kurienes tā ir.
Programma 2021 gada


Likums “Par nodokļiem un nodevām” un ar to saistītie likumi

1. Vienotā nodokļu konta ieviešana no 2021.gada,
  • nodokļu saistību segšanas kārtība;
  • nodokļu maksāšanas kārtība;
  • atsevišķu nodokļu maksājumu veikšana;
2. Administratīvie pārkāpumi nodokļu jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā (2020. gada grozījumi likumā)
3. Aktualitātes par elektroniskās darba laika uzskaites sistēmās reģistrēto datu nodošanu Valsts ieņēmumu dienestam (EDLUS)
4. Saistīto personu jēdziens, darījumu uzskaite un nodokļu maksātāja pienākums sagatavot un sniegt transfertcenu dokumentāciju
5. Prasības sniegt informāciju par ziņojamām pārrobežu shēmām
6. Obligātās elektroniskās e-pasta adreses izveidošanas prasības.

II Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un VSAOI normas

1. IIN likme atkarībā no apliekamā ienākuma lieluma un ienākuma veidiem - progresīvā nodokļa likme;
2. Prognozētais un faktiskais neapliekamais minimums, kādiem ienākumu veidiem netiek piemērots neapliekamais minimums;
3. Attaisnotie izdevumi– izdevumu veidi un ierobežojumi, IIN atvieglojumi par apgādājamiem;
4. Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi, to uzradīšana gada ienākumu deklarācijā, izmaiņas no 2020. gada;
5. Saimnieciskās darbības ienākuma noteikšana; saimnieciskās darbības izdevumu ierobežojums;
6. IIN likmes kapitāla nodokļiem, patentmaksa un 10% nodokļa likmes piemērošanas gadījumi;
7. Grozījumi likumā, kas saistīti ar jaunu nodokļa samaksas kārtības noteikšanu 2021. gadā.
8. Kārtību, kādā patentmaksas vai samazinātās patentmaksas maksātāji, kas cietuši no Covid-19 ietekmes, var pagarināt patentmaksas vai samazinātās patentmaksas piemērošanas termiņu;
9. VSAOI ziņojumu sniegšanas kārtības izmaiņas ieviešot vienoto nodokļu kontu 2021. gadā.

III Mikrouzņēmumu nodoklis

1. MUN maksātāju klasifikācija, maksimālais apgrozījums gadā, citi ierobežojumi;
2. MUN darbinieku ienākuma noteikšanas īpatnības;
3. MUN likmes par ierobežojumu pārsniegšanu un ierobežojums strādāt vairākos mikrouzņēmumos.
4. Likuma noteikumi attiecībā uz nodokļa deklarēšanas kārtību (labošanas iespējas), plānotās izmaiņas.

IV Uzņēmumu ienākumā nodoklis

1. UIN objekti, likme, deklarēšanas kārtība un atšķirības aizpildot pēdējo pārskata gada deklarāciju.
2. Debitoru parādu norakstīšanas un uzkrājumu veidošanas šaubīgiem debitoru parādiem ietekme uz UIN.
3. Ziedojumi un atlaides ziedotājiem, izmaiņas aprēķinos no 2020. gada. Citas nodokli samazinošas atlaides.
4. UIN, veicot publiskas labdarības darbības (likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”)
5. 2020. gada grozījumi likumā, kas saistīti ar jaunu nodokļu objektu noteikšanu un izmaiņas nosakot ar saimniecisko darbību nesaistītus un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumus (avansa maksājumi, rokasnauda, reprezentatīvas vieglās automašīnas, darbinieku nogādāšana uz darbu, apbedīšanas pabalsti)

V Pievienotās vērtības nodoklis

1. PVN darījumu veidi, nodokļa likmes, darījuma vietas noteikšanas pamatprincipi, deklarēšanas kārtība;
2. Priekšnodokļa jēdziens, ierobežojumi priekšnodokļa atskaitīšanai, procentuālie ierobežojumi un reģistrēšanas kārtība darījumos ar nekustamo īpašumu.
3. Izmaiņas ar PVN neapliekamo darījumu sarakstā;
4. Izmaiņas reversā PVN nozaru sarakstā 2020. gadā , un reversā nodokļa piemērošanas nosacījumi pārejas posmā. Ierobežojumi norēķinu veikšanai skaidrā naudā;
5. Preču piegāde uz noliktavu (“call-off stock”) un ar to saistītie grozījumi PVN deklarācijas aizpildīšanas kārtībā.
6. Ķēdes darījumu būtība un nodokļa piemērošana (piemēri).
7. Grozījumi likuma saistībā ar PVN piemērošanu e-komercijā 2021. gadā un citas  izmaiņas PVN jomā ES teritorijā.