Praktizējošiem grāmatvežiem „NODOKĻU GRĀMATVEDĪBA " (Tiešsaistes formātā)


Ņemot vērā epidemiologu izvērtējumu par pieaugošiem Covid-19 izplatības riskiem,
no 9. novembra līdz 11. janvārim Latvijā tiek izsludināta ārkārtējā situācija.

Sakarā ar šo, mēs esam spiesti kursu

Praktizējošiem grāmatvežiem „NODOKĻU GRĀMATVEDĪBA " ,
kuram bija jāsākas 27.11.2020 /09.01.21 pārcelt uz  16 janvārī


NODOKĻU GRĀMATVEDĪBA"
 Praktizējošiem grāmatvežiem! Kā darbojas izmaiņas?
Kādām izmaiņām jāgatavojas tuvākajā nākotnē?


✅ Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss,kuras laikā ikviens interesents tiks, informēts par visu aktuālo un svarīgāko grāmatvedības jomā

✅ Pēc 3 kursa nodarbībām, mēs Jums garantējam:

• Profesionālā līmeņa paaugstināšanu

• Zināšanu atjaunināšana, ņemot vērā jaunākās izmaiņas likumdošanā

• Jūs saņemsiet atbildes uz aktuālajiem jautājumiem !

• pozitīvu atmosfēru!

• risināt plašu nodokļu likumdošanas uzdevumu spektru.

✅ Visiem grāmatvežiem, kuri vēlas paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju.

Grāmatvežiem ar vismaz 2 gadu darba pieredzi!


Informācija par kursu:


Šo nodokļu uzskaites apmācības kursu „Nodokļu grāmatvedība” laikā jūs labi izzināsit, izpratīsit un apgūsit nodokļu likumus un citus normatīvos aktus, noskaidrosit uzņēmuma kā nodokļu maksātāja pienākumus, tiesības un atbildību, apgūsit nodokļu aprēķināšanas, deklarēšanas un maksāšanas kārtību.

Kursi ir noderīgi gan tiem, kuri grib no jauna apgūt galveno par nodokļiem, gan tiem, kuri profesionālas lektores vadībā vēlas atsvaidzināt savas zināšanas. Šajos apmācību kursos iegūtās zināšanas palīdzēs jums izvēlēties uzņēmumam piemērotāko nodokļu režīmu, tādējādi samazinot nodokļu izmaksas.

Lektore: Jolanta Reinvalde – ekonomikas maģistre M.sc.oec., nodokļu grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā grāmatvede un auditore.

Tieši no lektoriem ir atkarīgs, vai Jums patīks mācīties kopā ar mums vai nē.Mūsu lektori apmāca grāmatvežus jau
26.gadus un ir populāri Latvijā!

Kursu apjoms:


20 akadēmiskās stundas.   ( 15 + 5 Praktiska nodarbiba)

Kursiem beidzoties, tiks izsniegta apliecība  uz 20 stundam!

Nodarbību sākums un laiks:

no 16.01.21  (3 nodarb.) no pl. 9.30-13.30    (16,01,21 /  23,01,21 / 30,01,21 )

Kursi notiek:

Tiešsaistes formātā, izmantojot Zoom video konferences platformu.

Kursa cena:

EUR 110,00 -pastāvīgajiem klientiem *

EUR 135.00-pārējiem semināra klausītājiem

Atlaides:

* Pastāvīgiem klientiem (ja ir vismaz 3 apmeklējumi pēdējo 2 gadu laikā)

Ja ir atlaide, lūdzu norādiet no kurienes tā ir.
Programma 2021_NODOKĻI

I Likums “Par nodokļiem un nodevām” un ar to saistītie likumi

1. Vienotā nodokļu konta ieviešana no 2021.gada,

-nodokļu saistību segšanas kārtība;

-nodokļu maksāšanas kārtība;

- atsevišķu nodokļu maksājumu veikšana;

2. Administratīvie pārkāpumi nodokļu jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā (2020. gada grozījumi likumā)

3. Aktualitātes par elektroniskās darba laika uzskaites sistēmās reģistrēto datu nodošanu Valsts ieņēmumu dienestam (EDLUS)

4. Saistīto personu jēdziens, darījumu uzskaite un nodokļu maksātāja pienākums sagatavot un sniegt transfertcenu dokumentāciju

5. Obligātās elektroniskās e-pasta adreses izveidošanas prasības.

II Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un VSAOI normas

1. IIN likme atkarībā no apliekamā ienākuma lieluma un ienākuma veidiem - progresīvā nodokļa likme;

2. Prognozētais un faktiskais neapliekamais minimums, kādiem ienākumu veidiem netiek piemērots neapliekamais minimums;

3. Attaisnotie izdevumi– izdevumu veidi un ierobežojumi, IIN atvieglojumi par apgādājamiem;

4. Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi, to uzradīšana gada ienākumu deklarācijā, izmaiņas no 2020. gada;

5. Saimnieciskās darbības ienākuma noteikšana; saimnieciskās darbības izdevumu ierobežojums;

6. IIN likmes kapitāla nodokļiem, patentmaksa un 10% nodokļa likmes piemērošanas gadījumi;

7. Kārtību, kādā patentmaksas vai samazinātās patentmaksas maksātāji, kas cietuši no Covid-19 ietekmes, var pagarināt patentmaksas vai samazinātās patentmaksas piemērošanas termiņu;

8. VSAOI ziņojumu sniegšanas kārtības izmaiņas ieviešot vienoto nodokļu kontu 2021. gadā.

9. Autoratlīdzību saņēmēju nodokļu aprēķināšanas algoritmi no 2021. gada 1. jūlija.

10. Plānotā 2021. gada nodokļu reforma IIN un VSAOI jomā.

III Mikrouzņēmumu nodoklis MUN reformas projekts sākot no 2021. gada.

IV Uzņēmumu ienākumā nodoklis

1. UIN objekti, likme, deklarēšanas kārtība un atšķirības aizpildot pēdējo pārskata gada deklarāciju.

2. Debitoru parādu norakstīšanas un uzkrājumu veidošanas šaubīgiem debitoru parādiem ietekme uz UIN.

3. Ziedojumi un atlaides ziedotājiem, izmaiņas aprēķinos no 2020. gada. Citas nodokli samazinošas atlaides.

4. UIN, veicot publiskas labdarības darbības (likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”)

5. 2020. gada grozījumi likumā, kas saistīti ar jaunu nodokļu objektu noteikšanu un izmaiņas nosakot ar saimniecisko darbību nesaistītus un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumus (avansa maksājumi, rokasnauda, reprezentatīvas vieglās automašīnas, darbinieku nogādāšana uz darbu, apbedīšanas pabalsti)

V Pievienotās vērtības nodoklis

1. PVN būtība un piemērošanas princips. PVN maksātāji un ar PVN apliekamie darījumi.Darījumi, kas nav saistīti ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu.

2. Pakalpojumu sniegšanas un preču piegādes vietas noteikšana.

3. Reģistrēšanās nosacījumi PVN maksātāju reģistrā. Kādos apstākļos citas ES dalībvalsts nodokļa maksātājam jāreģistrējas Latvijas PVN maksātāju reģistrā?

4. Preču piegādes brīdis. Kā noteikt pakalpojuma sniegšanas brīdi un kad jāmaksā PVN, tostarp arī ilgstoši sniegtiem pakalpojumiem.

5. PVN likmes, to piemērošanas noteikumi. Ar PVN neapliekamie darījumi. Grozījumi PVN atbrīvojuma piemērošanā medicīnas pakalpojumiem un zobu tehniķu sniegtiem pakalpojumiem.

6. PVN apgrieztās aprēķināšanas procedūras atcelšana atsevišķām preču grupām, iepriekš veikto darījumu korekcijas. Ierobežojumi veikt norēķinus skaidrā naudā.

7. Grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas saistīti ar pārrobežu darījumu deklarēšanas kārtību 2020. gadā:

-piegādes uz citu ES valstu noliktavām, nosacījumi, deklarēšana
- nosacījumi 0% PVN likmes piemērošanai darījumu ķēdēs;
- prasības PVN 0% likmes piemērošanas attaisnojuma dokumentiem.

8. Eiropas Savienības Padomes 2018.gada 4.decembra Īstenošanas regulas (ES) Nr.2018/1912 noteikumi dalībvalstu atšķirīgās pieejas atbrīvojumu piemērošanā pārrobežu darījumiem regulējuma konkretizēšanai.

9. Priekšnodokļa atskaitīšanas brīdis, ierobežojumi priekšnodokļa atskaitīšanai.

10. Priekšnodokļa korekcija nekustamā īpašuma un ar to saistītiem darījumiem.

11. Aktuāli PVN piemērošanas jautājumi un VID metodisko materiālu analīze. Piemēri.