Uzņēmumu ienākuma nodokļa gada deklarācijas sagatavošanas nianses


Sākam četru semināru ciklu.
 Mūsu semināri vienmēr tiek sagatavoti tāda veida, lai sniegtu grāmatvežiem maksimālo informācijas daudzumu par konkrētām tēmām.
Tajos ir apvienojušies grāmatveži, kas vēlas ne tikai padziļināt, aktualizēt savas zināšanas grāmatvedības uzskaitē, nodokļos, bet arī tikties ar kolēģiem, dalīties pieredzē.

Var izvēlēties nepieciešamās tēmas un apmeklēt tikai tas semināra veidā.

Šobrīd mēs piedāvājam seminārus ar sekojošām tēmām:

15.02.2019
-Uzņēmumu ienākuma nodokļa gada deklarācijas sagatavošanas nianses -lektore Jolanta Reinvalde

06.03.2019
-Gada pārskata sagatavošana par 2018. gadu -lektore Jūlija Bojarenko

28.03.2019
Nodokļu izmaiņas un aktualitātes- lektore Jolanta Reinvalde

aprīlis/maijs 2019
Aktualitātes darba tiesību jomā -lektore Ināra Grosa

Tātad, startējam 15. februārī ar semināru “Kā sagatavot UIN deklarāciju par 2018. gadu”

Kā darbojas izmaiņas un kādām izmaiņām jāgatavojas tuvākajā nākotnē.Šajā seminārā analizēsim dažādas problēmsituācijas uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanā, jautājumos par debitoriem, nerezidentiem, peļņas sadali, personāla ilgtspējas pasākumiem un reprezentāciju u.c.,Seminārā soli pa solim tiks sagatavota 2018.gada UIN deklarācijai, aplūkojot dažādas situācijas un iespējamos risinājumus, kā arī tiks sniegti ieteikumi grāmatvedības uzskaites jautājumu sakārtošanai.

KAD?
Semināra laiks: 15.02.2019 plkst. 10:00– 14:30 – LATVIEŠU VALODĀ

9:30–10.00 reģistrācija
10.00–12.00 seminārs
12.00–12.30 kafijas pauze
12.30–14.30 seminārs

Semināra lektors:

Jolanta Reinvalde – ekonomikas maģistre M.sc.oec., nodokļu konsultante, nodokļu grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā grāmatvede un auditore.

Pasniegšanas pieredze 24 gadi.

KUR?
Seminās notiek: Akademijas laukums 1 Rīga, Zinātnes akadēmijā,

Dalības maksa:

EUR 53.00-pastāvīgajiem klientiem*
EUR 59.00- pārējiem semināra klausītājiem
EUR 110.00 -par diviem semināriem
EUR 50 par semināru, ja apmeklēt 3 un vairāk.

Apmaksu car veikt par katru semināru atseviški vai par ciklu.

Dalības maksā iekļauti izdales materiāli un kafijas pauze.Saņemsiet arī apliecību par temata apgūšanu.

Atlaides:
Ja no vienas organizācijas piedalās vairāk par diviem darbiniekiem, tiek piešķirta atlaide 15% apmērā.
*Pastāvīgiem klientiem (ja ir vismaz 3 apmeklējumi pēdējo 2 gadu laikā) atlaide 10% apmērā.
Atlaides nesummējas Ja ir atlaide, lūdzu norādiet no kurienes tā ir.


PROGRAMMA


 Jaunā UIN modeļa pamatprincipi

Nodokļa likme 20% Ikmēneša deklarācijas jaunā veidā un formā 2018.gada deklarācijas aizpildīšanā

Gada pēdējā mēneša deklarācija un tās precizēšana

Jauna izpratne par nesaimnieciskajām izmaksām Kas ir personāla ilgtspējas pasākumi?

Kā pareizi atšķirt reklāmu no reprezentācijas grāmatvedībā.

Kritēriji reprezentācijas izdevumu atskaitīšanai

Samērīga soda nauda Ziedojumu “izmantošanas” iespējas

Citi jautājumi Izmaiņas šaubīgo parādu jautājumos

Ar nodokli apliekamās bāzes palielināšana par nosacītām dividendēm

Peļņas aplikšana ar nodokli, kas saņemta no ārvalstu saistītām pusēm

Saistīto pušu aizdevumu aplikšana ar nodokli;

Transferta cenu nozīme jaunajā UIN modelī

Labākas procentu atskaitīšanas normas Ieturējuma nodokļa jautājumi un rezidences sertifikāti

Pārmaksātais nodoklis un tā aprēķināšana

Atbildes uz jautājumiem