Nodokļu izmaiņas un aktualitātes


Aicina uz semināru, kas notiks šī gada 28.martā plkst. 10.00 lai skaidrotu šādas tēmas
Apjomīgie grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu
Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā


Šis seminārs sniegs ari informāciju par to, kādas izmaiņas nodokļu likumdošanā ir no 2019. gada 1. Janvāra.Pasniedzēja sniegs profesionāli izstrādātu un kvalitatīvu informāciju par nodokļu izmaiņām IIN , UIN, PVN likuma grozījumi un to piemērošana, mikrouzņēmumu nodoklis, grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu.Veltīsim laiku arī atbildēm uz Jūsu jautājumiem.


Semināra laiks: 28.03.2019 plkst. 10:00– 13:30 – LATVIEŠU VALODĀ

9:30–10.00 reģistrācija
10.00–12.00 seminārs
12.00–12.30 kafijas pauze
12.30–14.30 seminārs Semināra lektors:

Jolanta Reinvalde – ekonomikas maģistre M.sc.oec., nodokļu konsultante, nodokļu grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā grāmatvede un auditore. Pasniegšanas pieredze 24 gadi.

Seminās notiek:


Akademijas laukums 1 Rīga, Zinātnes akadēmijā,

Dalības maksa:


EUR 53.00-pastāvīgajiem klientiem*
EUR 59.00- pārējiem semināra klausītājiem

Dalības maksā iekļauti izdales materiāli un kafijas pauze.

Saņemsiet arī apliecību par temata apgūšanu.

Atlaides:


Ja no vienas organizācijas piedalās vairāk par diviem darbiniekiem, tiek piešķirta atlaide 15% apmērā
 *Pastāvīgiem klientiem (ja ir vismaz 3 apmeklējumi pēdējo 2 gadu laikā) atlaide 10% apmērā.
Atlaides nesummējas Ja ir atlaide, lūdzu norādiet no kurienes tā ir.Par paveikto nodokļu reformas īstenošanas gadā

un plānotām izmaiņām nodokļu jomā 2019.gadā.


PROGRAMMA

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis: 

Izmaiņas likumā par IIN, kas stājas spēkā no 1.janvāra un JAUNA DEKLARĀCIJA!

1) IIN likme atkarībā no apliekamā ienākuma lieluma - progresīvā nodokļa likme;

2) Prognozētais un faktiskais neapliekamais minimums, kādiem ienākumu veidiem netiek piemērots neapliekamais minimums;

3) Attaisnotie izdevumi– jauni ierobežojumi;
4) IIN atvieglojumi par apgādājamiem un citām personām;

5) Ar nodokli neapliekamo ienākumu izmaiņas;

6) Saimnieciskās darbības ienākuma noteikšana; saimnieciskās darbības izdevumu ierobežojums;

7) IIN likmes kapitāla nodokļiem, patentmaksa un 10% nodokļa likmes piemērosanas gadījumi;

8) Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas paredz kārtību, kādā tiek noteikts ienākums no virtuālās valūtas atsavināšanas un citas likuma piemērošanas aktualitātes (2019. gads)


Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas VSAOI likmju izmaiņas;;
1) VSAOI piemērošana saimnieciskās darbības veicējiem;
2) VSAOI piemērošana autoratlīdzībai; jauna kārtība obligāto iemaksu veicējiem autoratlīdzību saņēmējiem;


Mikrouzņēmumu nodoklis
1)Apgrozījums MUN maksātājiem, maksimālais apgrozījums gadā;

2) MUN likmes un  ierobežojums strādāt vairākos mikrouzņēmumos.


Pievienotās vērtības nodoklis

 1) Grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas saistīti ar īpašās kārtības piemērošanu un aktualitātes Direktīvas 2006/112/EK grozījumu pārņemšanas jautajumos Latvijā (2019. gads).

2) izmaiņas reversā PVN nozaru sarakstā 2018. un 2019.  gadā , un reversā nodokļa piemērošanas nosacījumi;

3) Samazinātās likmes piemērošana;
4) PVN deklarācijas aizpildīšanas kārtība no 01.01.2018;
5) Pārrobežu darījumi:

PVN piemērošana preču iegādes un piegādes darījumiem ES teritorijā un trešajās valstīs.

PVN deklarāciju aizpildīšana preču piegādes un iegādes darījumos: preču piegādes iekšzemē; preču eksports un imports; preču piegādes un iegādes ES teritorijā.

PVN piemērošana pakalpojumiem, t.sk., ar nekustamo un kustamo īpašumu saistītiem pakalpojumiem, reklāmas pakalpojumiem u.c.

Jaunais uzņēmumu ienākuma nodokļis

UIN -aprēķini un problēmsituāciju analīze

.Likums „Par nodokļiem un nodevām”
1) Nodokļu un nodevu sistēma, tās izmaiņas un aktuāli piemērošanas jautājumi;
2) Saistīto personu definīcijas izmaiņas un nodokļu maksātāja pienākums sagatavot un sniegt transfertcenu dokumentāciju saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām”;

3) VID pienākumi uzturēt un aktualizēt nodokļu maksātājiem pieejamas datu bāzes;
4) Kredītiestāžu un citu likuma subjektu pienākumi ziņot VID par aizdomīgiem darījumiem informācija par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektiem piemērotajām sankcijām

5) Likuma normas, kas aktuālas saistībā ar grāmatvedības veikšanu uzņēmumos.


Uzņēmumu ienākuma nodoklis - aprēķini un problēmsituāciju analīze