NEW! "Grāmatvežu skola". Grāmatvedības kursi bez priekšzināšanām. (100 mācību stundas)

Kursa apraksts


Grāmatvedība vienmēr bija un būs jebkura uzņēmuma pamats. Grāmatveža profesija mūsdienās pelnīti tiek uzskatīta par ļoti pieprasītu un labi atalgotu amatu.Mūsu "Skolā" Jums būs iespēja iziet padziļinātas mācības grāmatvedības uzskaitē no "nulles" un apgūt grāmatveža profesiju, un pēc tam patstāvīgi veikt grāmatvedības uzskaiti mazos un vidējos uzņēmumos
Šie kursi paredzēti kam nepieciešamas zināšanas, kas palīdzēs pareizi plānot un virzīt finanses, kā arī izprast grāmatvedības procesus uzņēmumā. Viss kurss ir veidots, balstoties uz praktiskiem piemēriem, izmantojot reālas dzīves situācijas un ņemot vērā aktuālākās izmaiņas nodokļu politikā.

Kursa beigās Jūsu zināšanas apstiprinās sertifikāts par programmas "Grāmatvedības uzskaites pamati iesācējiem „Grāmatvežu skola”apgūšanu, kura ir licencēta Rīgas domē (licences Nr. DIKS-18-257-ail).

Apmācību vadīs augsti kvalificēti pasniedzēji:


Tieši no lektoriem ir atkarīgs, vai Jums patīks mācīties kopā ar mums vai nē. Mūsu lektori apmāca grāmatvežus jau 24.gadus un ir populāri Latvijā

Nodokļu likumdošana — lektore Jolanta Reinvalde – ekonomikas maģistre M.sc.oec., nodokļu konsultante, nodokļu grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā grāmatvede un auditore.

Finanšu grāmatvedība – lektore Jūlija Bojarenko – ekonomikas maģistre M.sc.oec., mācību literatūras aute, konsultante finanšu jautājumos, grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā sertificētā grāmatvede-auditore.


Nodarbību sākums un laiks:

25.09.2019 līdz 22.11.2019    Trešdienās, Piektdienās  -10.00-14.20 - Latviešu valodā

2 mēnešu kurss (100 akadēmiskās stundas)

Kursi notiek:

Rīga, Akadēmijas laukums 1., Zinātņu Akadēmijas telpās.

Kursu maksa:

                       € 179 menesī

                        € 358 -pilns kurss

Cenā iekļauts:
Dalības maksā iekļauti apjomīgi mācību materiālii, mājas darbi un izdevumi zināšanu nostiprināšanai, kafijas pauzes un pedagoga konsultācijas.Individuāla pieeja katram kursa dalībniekam.


Apmācību sākums pēc pilnas grupas nokomplektēšanas. Minimālais dalībnieku skaits grupā : 10 cilvēki

Kursa laikā Jūs pilnīgi sagatavos patstāvīgam darbam mazos un vidējos uzņēmumos. Jūs saņemsiet visas bilancpējīgam grāmatvedim nepieciešamās pamatzināšanas un iemācīsieties sagatavot uzņēmuma gada pārskatus.
Apmācību kurss ir veidots, balstoties uz praktiskiem piemēriem, izmantojot reālas dzīves situācijas un ņemot vērā aktuālākās izmaiņas nodokļu politikā.

 Grāmatvedības uzskaites likumdošanas bāze LR:

• LR likums „Par grāmatvedību”;
• LR likums „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”;
• LR MK noteikumi Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” no 21.10.2003.
Grāmatvedības uzskaites organizēšana uzņēmumā:

• uzņēmuma bilance;
• uzņēmuma grāmatvedības uzskaites kontu plāns;
• divkāršā ieraksta princips; grāmatojumu sastādīšana.
Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite:

• nemateriālie ilgtermiņa ieguldījumi (uzskaite, vērtības norakstīšana finanšu uzskaitē)
• uzņēmuma pamatlīdzekļi (uzskaite, nolietojuma aprēķināšana finanšu uzskaitē)
 
Apgrozāmo līdzekļu uzskaite:

• krājumu uzskaite..
• debitoru uzskaite (norēķini ar pircējiem, norēķini ar dibinātājie, norēķini par naudas avansiem);
• naudas līdzekļu uzskaite (skaidrās naudas uzskaite, bezskaidrās naudas uzskaite, valūtas uzskaite)

Pašu kapitāla uzskaite:

 • pamatkapitāls;
• rezerves; • peļņa vai zaudējumi.

Kreditoru uzskaite
(norēķini ar piegādātājiem, norēķini par darba algu, norēķini ar kredītiestādēm un citi).

Ieņēmumi un izdevumi no saimnieciskās darbības (peļņas un zaudējumu aprēķina sastādīšana).

Nodokļu aprēķināšana (PVN, VSA, IIN).

PVN deklarācijas un citu atskaišu sastādīšana.


Uzņēmuma gada pārskata sastādīšana
(bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins).

UIN deklarācijas sastādīšana.


Praktiski piemēri un mājas darbi.


Atbildes uz klausītāju jautājumiem.