NEW! "Grāmatvežu skola" (100 mācību stundas)

Kursa apraksts

Grāmatvedība vienmēr bija un būs jebkura uzņēmuma pamats. Grāmatveža profesija mūsdienās pelnīti tiek uzskatīta par ļoti pieprasītu un labi atalgotu amatu.Mūsu "Skolā" Jums būs iespēja iziet padziļinātas mācības grāmatvedības uzskaitē no "nulles" un apgūt grāmatveža profesiju, un pēc tam patstāvīgi veikt grāmatvedības uzskaiti mazos un vidējos uzņēmumos
Šie kursi paredzēti kam nepieciešamas zināšanas, kas palīdzēs pareizi plānot un virzīt finanses, kā arī izprast grāmatvedības procesus uzņēmumā. Viss kurss ir veidots, balstoties uz praktiskiem piemēriem, izmantojot reālas dzīves situācijas un ņemot vērā aktuālākās izmaiņas nodokļu politikā.

Kursa beigās Jūsu zināšanas apstiprinās sertifikāts par programmas "Grāmatvedības uzskaites pamati iesācējiem „Grāmatvežu skola”apgūšanu, kura ir licencēta Rīgas domē (licences Nr. DIKS-18-257-ail).

Apmācību vadīs augsti kvalificēti pasniedzēji:

Tieši no lektoriem ir atkarīgs, vai Jums patīks mācīties kopā ar mums vai nē. Mūsu lektori apmāca grāmatvežus jau 24.gadus un ir populāri Latvijā

Nodokļu likumdošana — lektore Jolanta Reinvalde – ekonomikas maģistre M.sc.oec., nodokļu konsultante, nodokļu grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā grāmatvede un auditore.

Finanšu grāmatvedība – lektore Jūlija Bojarenko – ekonomikas maģistre M.sc.oec., mācību literatūras aute, konsultante finanšu jautājumos, grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā sertificētā grāmatvede-auditore.


Nodarbību sākums un laiks:

10.10.2019 līdz 03.12.2019 otrdienās, ceturtdienās -10.00-14.20 - Latviešu valodā

Kursi notiek:
Rīga, Akadēmijas laukums 1., Zinātņu Akadēmijas telpās.
Kursu maksa:€ 179 menesī € 358 -pilns kurss
Cenā iekļauts
2 mēnešu kurss (100 akadēmiskās stundas)
Apjomīgi mācību materiāli,
Kafijas pauzes.
Individuāla pieeja katram kursa dalībniekam


Apmācību sākums pēc pilnas grupas nokomplektēšanas. Minimālais dalībnieku skaits grupā : 10 cilvēki

Grāmatvedības uzskaites likumdošanas bāze LR:
• LR likums „Par grāmatvedību”;
• LR likums „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”;
• LR MK noteikumi Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” no 21.10.2003.
Grāmatvedības uzskaites organizēšana uzņēmumā:
• uzņēmuma bilance;
• uzņēmuma grāmatvedības uzskaites kontu plāns;
• divkāršā ieraksta princips; grāmatojumu sastādīšana.
Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite:
• nemateriālie ilgtermiņa ieguldījumi (uzskaite, vērtības norakstīšana finanšu uzskaitē)
• uzņēmuma pamatlīdzekļi (uzskaite, nolietojuma aprēķināšana finanšu uzskaitē)

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) uzskaite,UIN deklarācija
Apgrozāmo līdzekļu uzskaite

Naudas līdzekļu uzskaite

Kreditoru uzskaite

Ieņēmumi un izdevumi :

Uzņēmuma gada pārskata sastādīšanaReģistrācijas forma
Informācija par uzņēmumu
Adrese
Bankas rekvizīti