Tiešsaistes seminārs: 2021 gada pārskata sagatavošana.COVID-19 ietekme uz 2021,gada pārskatiem2021.gada pārskata aktualitātes – sagatavošana un iesniegšana


Informācija par semināru:


Seminārā  tiks runāts par veicamajiem darbiem pirms gada pārskata sagatavošanas - sabiedrību aktīvu analīzei un vērtības samazināšanās izvērtējumam, kreditoru saistību pārbaudei un uzkrājumu veidošanai. Ko paredz jaunais "Grāmatvedības likums, būtiskākās atšķirības no likuma "Par grāmatvedību'' normām.Kādas izmaiņas ir paredzētas un ko tās nozīmē grāmatvežiem.

Seminārā pārrunāsim kādiem virsgrāmatas posteņiem ir jāpievērš īpaša uzmanība saistībā ar Covid-19 faktoru ietekmi un
kā pareizi gada pārskatā atspoguļot 2021.gadā saņemto valsts atbalstu.

Semināra laikā lektore skaidro aktuālos jautājumus par visu, kas attiecas uz semināra tēmu - aktualitātēm gada pārskata sastādīšanā,
kā arī atbild arī uz semināra apmeklētāju padziļinātiem, specifiskiem jautājumiem

Semināra lektors:


Semināra lektors Jūlija Bojarenko
– ekonomikas maģistre M.sc.oec., mācību literatūras autore, pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā sertificētā grāmatvede-auditore

Seminās notiek:

Seminās notiek: 17.12.2021 no 9.30-13.00 - tiešsaistes formātā, izmantojot Zoom video konferences platformu.

Atpūtas pauze 11.30-11.50

Vebināra izdales materiāli tiks nosūtīti Jums elektroniski pirms vebināra norises.

Tiešsaistes formāta konferenču galvenā priekšrocība ir laika ietaupījums.Klausīties lektoru neizejot no mājām – tas ir ērti!

Turklat tiešsaistes apmācībā var piedalīties no jebkuras vietas Latvijā. Vairs nevajag tērēt laiku, lai nokļūtu semināra norises vietā, nevajag pēc darba nogurušiem braukt pilsētas otrā pusē, lai noklausīties lekciju.Tagad Jūs varat piedalīties apmācībā, ērti iekārtojoties savā mīļākajā krēslā ar krūzīti tējas vai kafijas!

Pie tam, Jūs varat ne tikai klausīties lekciju, bet arī uzdot jautājumu lektoram un izklausīt citu klausītāju viedokli.
Tas ir ātrs veids, kā ātri izprast tēmu un nekavējoties lejupielādēt nepieciešamo informāciju savā datorā. Jūs noteikti novērtēsiet mūsu konferenču priekšrocības!

Dalības maksa:


EUR 45.00-pastāvīgajiem klientiem*

EUR 50.00- pārējiem semināra klausītājiem (neesam pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs)

Atlaides:


*Pastāvīgiem klientiem (ja ir vismaz 3 apmeklējumi pēdējo 2 gadu laikā) atlaide 10% apmērā .
Ja ir atlaide, lūdzu norādiet no kurienes tā ir.Svarīgi:  rēķini tiks sagatavoti, pamatojoties uz reģistrētajiem pieteikumiem, un nosūtīti elektroniski pirms pasākuma.
Par jebkādām semināra izmaiņām Jūs tiksiet iepriekš informēti.

Gadījumā, ja uz semināru piereģistrējas nepietiekams dalībnieku skaits, tas var tikt atcelts vai pārcelts uz vēlāku laiku.
Gada pārskata sagatavošana par 2021.gadu


1. Aktuālie jautājumi par gada pārskata sagatavošanu. Notikumi pēc bilances datuma. grāmatvedības politikas maiņa un grāmatvedības aplēšu izmaiņas.

2.Veicamās procedūras sagatavojot gada pārskatu par 2021.gadu:

2.1. Pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu, ilgtermiņa finanšu ieguldījumu novērtēšana un atspoguļošana finanšu pārskatā (t.sk. līdzdalības sabiedrību kapitālā novērtēšana bilances datumā).

2.2. Krājumu novērtēšana un atspoguļošana finanšu pārskatā. Krājumu vērtības samazināšanas pazīmes. Krājumu zudumi. Avansa maksājumi, galvojuma naudas vai rokasnaudas maksājumi un UIN nianses.

2.3. Debitoru parādu novērtēšana un atspoguļošana finanšu pārskatā. Šaubīgie un bezcerīgie debitori, grāmatvedības politika (šaubīgo un bezcerīgo debitoru atzīšanas kritēriji, uzkrājumu veidošana šaubīgiem debitoriem, bezcerīgo debitoru norakstīšana), ietekme uz finanšu rādītājiem un UIN.

2.4. Izsniegtie aizdevumi, to riski. Aizdevumi saistītajām personām un UIN nianses.

2.5. Saistību novērtēšana bilances datumā. Saistību atzīšanas kritēriji (t.sk. saistību summas pret darbiniekiem par neizmantoto atvaļinājumu). Kreditora atteikums no savām prasījuma tiesībām (ziedojums, dāvinājums).

2.6. Saņemtā finansiālā atbalsta (finanšu palīdzības), ziedojumu un dāvinājumu norādīšana finanšu pārskatā.

3. Dividendes, ārkārtas dividendes un nosacītās dividendes. Dividenžu aprēķināšana no „vecas” un „jaunas” peļņas, to uzskaites īpatnības un atspoguļojums UIN deklarācijā. „Vecas” peļņas kontrole UIN deklarācijā un nodokļu nianses. Ierobežojumi peļņas sadalē.

4. COVID-19 ietekmes faktoru izvērtēšana un iekļaušana 2021.gada finanšu pārskatā. Aktīva vērtības samazināšanās.

5. Pārskata perioda un iepriekšējo periodu kļūdas, būtiskās un nebūtiskās kļūdas - problemātisko situāciju apkopojums un izvērtēšana, atspoguļojums finanšu pārskatā, VID rekomendācijas.

6. Informācija par aktuālām izmaiņam finanšu likumdošanā sākot ar 2022.gada 01.janvārī – jauns “Grāmatvedības likums”
un jaunie MK noteikumi.


Reģistrācijas forma
Informācija par uzņēmumu
Adrese
Bankas rekvizīti