Tiešsaistes seminārs: 2020 gada pārskata sagatavošana.COVID-19 ietekme uz 2020.gada pārskatiemŅemot vērā 3. novembrī Latvijas valdības ārkārtas sēdē pieņemto lēmumu par to, ka turpmāk no 7. novembra pieaugušo profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu īstenošana notiks attālināti, tādēļ pagaidām visas novembrī plānotās apmācības klātienē tiek organizētas tiešsaistes formātā, izmantojot Zoom video konferences platformu.


Informācija par semināru:


Rudens ir klāt, tāpēc ir pēdējais brīdis, lai sagatavotu savas grāmatvedības sistēmas un noskaņotos 2020 gada pārskatu
sagatavošanai. 2020. pārskata gads būs tas, kad krīzes ietekme būs skaidri redzama finanšu pārskatos.Papildus gada pārskatu sagatavošanai nākuši klāt dažādi pienākumi – nodokļu termiņu pagarinājumi,ārkārtējās situācijas seku risināšana, dīkstāve
Izskatīsim pamatmomentus, kurus jaņem vērā gada pārskatu vieglākai sagatavošanai.

Ko paredz jaunais Grāmatvedības likums, būtiskākās atšķirības no likuma "Par grāmatvedību'' normām.Seminārā pārrunāsim, kādas izmaiņas ir paredzētas un ko tās nozīmē grāmatvežiem.

 Semināra laikā lektore skaidro aktuālos jautājumus par visu, kas attiecas uz semināra tēmu - aktualitātēm gada pārskata sastādīšanā, kā arī atbild arī uz semināra apmeklētāju padziļinātiem, specifiskiem jautājumiem


Semināra lektors


Jūlija Bojarenko – ekonomikas maģistre M.sc.oec., mācību literatūras autore, pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā sertificētā grāmatvede-auditore


Seminās notiek:

13.02.2021    no 9.30-13.00 - tiešsaistes formātā, izmantojot Zoom video konferences platformu.
Atpūtas pauze 11.30-11.50

Jūs varat piedalīties konferencē neielādējot Zoom lietotni savā datorā.

Tiešsaistes formāta konferenču galvenā priekšrocība ir laika ietaupījums. Klausīties lektoru neizejot no mājām – tas ir ērti! Turklat tiešsaistes apmācībā var piedalīties no jebkuras vietas Latvijā.

Vairs nevajag tērēt laiku, lai nokļūtu semināra norises vietā, nevajag pēc darba nogurušiem braukt pilsētas otrā pusē, lai noklausīties lekciju. Tagad Jūs varat piedalīties apmācībā, ērti iekārtojoties savā mīļākajā krēslā ar krūzīti tējas vai kafijas! Pie tam, Jūs varat ne tikai klausīties lekciju, bet arī uzdot jautājumu lektoram un izklausīt citu klausītāju viedokli.

Tas ir ātrs veids, kā ātri izprast tēmu un nekavējoties lejupielādēt nepieciešamo informāciju savā datorā. Jūs noteikti novērtēsiet mūsu konferenču priekšrocības!


Dalības maksa:


EUR 44.00-pastāvīgajiem klientiem*

EUR 49.00- pārējiem semināra klausītājiem

(neesam pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs)


Atlaides:

*Pastāvīgiem klientiem (ja ir vismaz 3 apmeklējumi pēdējo 2 gadu laikā) atlaide 10% apmērā .

Ja ir atlaide, lūdzu norādiet no kurienes tā ir. Ja ir atlaide, lūdzu norādiet no kurienes tā ir.


Svarīgi: rēķini tiks sagatavoti, pamatojoties uz reģistrētajiem pieteikumiem, un nosūtīti elektroniski pirms pasākuma.
Par jebkādām semināra izmaiņām Jūs tiksiet iepriekš informēti.
Gadījumā, ja uz semināru piereģistrējas nepietiekams dalībnieku skaits, tas var tikt atcelts vai pārcelts uz vēlāku laiku.1. Finanšu pārskata struktūra. Informācijas atklāšana finanšu pārskata pielikumā, atvieglojumi un atbrīvojumi mikrosabiedrībām. Informācijas atklāšana EDS pielikumā. Revīzija un ierobežotā pārbaude.

2. Ārkārtas situācijas ietekmes novērtējums gada pārskatos par 2020.gadu.
    Darbības turpināšanas izvērtējums sakarā ar COVID-19
    Inventarizācijas COVID-19 apstākļos

3. Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņi – piemēri, grāmatojumi, skaidrojumi, VID uzziņas

4. Nesadalītās peļņas kontrole. Peļņas sadales ierobežojumi.

5. Raksturīgo saimniecisko darījumu atspoguļošana finanšu uzskaitē un UIN deklarācijā:

  • Dividendes un ārkārtas dividendes.

  • Nosacītās dividendes.

  • Normatīvo aktu prasības debitoru parādu uzskaitei.Nedrošie un bezcerīgie debitoru parādi.

  • Avansa, galvojuma naudas vai rokasnaudas maksājumiem, ja darījums nav uzsākts 12 mēnešu laikā no mēneša, kurā veikts maksājums.

  • Aizdevumi saistītām personām. Aizdevumu riski fiziskām un juridiskām personām
  • Procentu maksājumi.
  • Informācijas par aizņēmumiem uzrādīšana Gada pārskata pielikumā

6. Kļūdu analīze, sagatavojot gada pārskatu – piemēri, skaidrojumi, uzziņas,
VID metodiskais materiāls “Par dažādu izmaiņu un iepriekšējo periodu kļūdu atspoguļošanu grāmatvedības uzskaitē”.

7.Debitoru parādu izvērtēšana uz atgūstamību   Uzņēmumu ienākumu nodokļa aprēķināšana par neatgūtajiem debitoru parādiem

8. Likumprojekta “Grāmatvedības likums” aspekti – jēdzieni “grāmatvedis” un “ārpakalpojumu grāmatvedis”, būtiskākās atšķirības no likuma "Par grāmatvedību'' normām.
  • Izmaiņas grāmatvedības uzskaitē kas jau šodien par to jāzina grāmatvežiem

9.Valsts atbalstauzrādīšana grāmatvedībāsaistībā ar Covid19
Algu subsīdijas uzrādīšana grāmatvedībā
Valsts atbalstauzrādīšana grāmatvedīsaistībā ar Covid-19