Gada pārskata sagatavošana par 2018. gadu, ņemot vērā jaunās sistēmas „Uzņēmumu ienākuma nodoklis 2018” ietekmi


Gada pārskata sagatavošana par 2018. gadu, ņemot vērā jaunās sistēmas „Uzņēmumu ienākuma nodoklis 2018” ietekmi,aktuālos jautājumus un grāmatvedībā veicamās izmaiņas

Semināra laiks:
18.12.2018 plkst. 10:00– 13:30 – LATVIEŠU VALODĀ

Darba kārtība:

9:30–10.00 reģistrācija
10.00–12.00 seminārs
2.00–12.30 kafijas pauze
12.30–14.30 seminārs

Semināra lektors:

Jūlija Bojarenko, M.sc.oec., mācību literatūras autore, konsultante finanšu jautājumos, grāmatvedības pasniedzēja ar 24 gadu pieredzi, praktizējošā sertificētā grāmatvede-auditore.

Seminās notiek:
Akademijas laukums 1 Rīga, Zinātnes akadēmijā,

Dalības maksa:
EUR 53.00-pastāvīgajiem klientiem*
EUR 59.00- pārējiem semināra klausītājiem

Dalības maksā iekļauti izdales materiāli un kafijas pauze. Saņemsiet arī apliecību par temata apgūšanu.

Atlaides:
Ja no vienas organizācijas piedalās vairāk par diviem darbiniekiem, tiek piešķirta atlaide 15% apmērā.
*Pastāvīgiem klientiem (ja ir vismaz 3 apmeklējumi pēdējo 2 gadu laikā) atlaide 10% apmērā.
Atlaides nesummējas
Ja ir atlaide, lūdzu norādiet no kurienes tā ir.

Semināra tēmas:


1. Jaunās sistēmas „Uzņēmumu ienākuma nodoklis 2018” ietekme uz finanšu uzskaiti:
 • Nesadalītās peļņas kontrole
 • Dividenžu aprēķināšana no nesadalītās peļņas, kas gūta līdz 2017.gada 31.decembrim un sākot ar 2018.gadu
 • Debitoru parādu kontrole
 • Uzkrājumu kontrole
 • Pamatkapitāla kustības kontrole.
2. Raksturīgo saimniecisko operāciju atspoguļošana finanšu uzskaitē un UIN deklarācijā:

 • Dividendes, tajā skaitā ārkārtas dividendes 
 • Nosacītās dividendes
 • Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi
 • Nedrošie debitoru parādi
 • Procentu maksājumi
 • Aizdevumi saistītām personām u.c.

3. Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atzīšana, novērtēšana un uzskaite 2018.g. atbilstoši finanšu likumdošanas prasībām. Informācijas atklāšana finanšu pārskata pielikumā un EDS_pielikumā

4. Finanšu pārskata struktūra atkarībā no sabiedrības iedalījuma kategorijās. Atvieglojumi un atbrīvojumi mikrosabiedrībām.
Revīzija un ierobežotā pārbaude.

5. Raksturīgo kļūdu analīze, sagatavojot gada pārskatu. Iepriekšējo periodu kļūdu labojumu uzrādīšana finanšu pārskatā.