Gada pārskata sagatavošana par 2019. gadu, ņemot vērā „Uzņēmumu ienākuma nodoklis” ietekmi


Seminārs „2019.gada pārskata sagatavošana ņemot vērā saimniecisko operāciju ietekmi uz finanšu pārskatu un UIN”

Kā atspoguļot nesadalīto peļņu UIN deklarācijā un finanšu pārskatā Kā PZA un UIN deklarācijā atspoguļot ar saimniecisko darbību nesaistītos izdevumus.Nesadalītās peļņas kontrole.Raksturīgo saimniecisko darījumu atspoguļošana finanšu uzskaitē un UIN deklarācijā
Atgādināsim, kādas izmaiņas jāņem vērā, sagatavojot 2019.gada pārskatu.

Semināra laiks: 07.04.2020 plkst. 10:00– 13:30 – LATVIEŠU VALODĀ

9:40–10.00 reģistrācija
10.00–12.00 seminārs
12.00–12.30 kafijas pauze
12.30–14.00 seminārs

Semināra lektors: Jūlija Bojarenko – ekonomikas maģistre M.sc.oec., finanšu grāmatvedības pasniedzēja , praktizējošā grāmatvede un auditore. Pasniedzējai ir vairāk kā 25 gadu pasniegšanas darba pieredze

Seminās notiek:

Rīga, Akadēmijas laukums 1., Zinātņu Akadēmijas telpās.

Dalības maksa:

EUR 53.00-pastāvīgajiem klientiem*
EUR 59.00- pārējiem semināra klausītājiem

Dalības maksā iekļauti izdales materiāli un kafijas pauze.

Saņemsiet arī apliecību par temata apgūšanu.

Atlaides:
Ja no vienas organizācijas piedalās vairāk par diviem darbiniekiem, tiek piešķirta atlaide 15% apmērā.
*Pastāvīgiem klientiem (ja ir vismaz 3 apmeklējumi pēdējo 2 gadu laikā) atlaide 10% apmērā .
Atlaides nesummējas Ja ir atlaide, lūdzu norādiet no kurienes tā ir.


Kā atspoguļot nesadalīto peļņu UIN deklarācijā un finanšu pārskatā?


Kā PZA un UIN deklarācijā atspoguļot ar saimniecisko darbību nesaistītos izdevumus:

1. Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atzīšana, novērtēšana un uzskaite 2019.gadā atbilstoši finanšu likumdošanas prasībām – piemēri, grāmatojumi, skaidrojumi un VID uzziņas.

2. Nesadalītās peļņas kontrole. Dividenžu aprēķināšana no nesadalītās peļņas, kas iegūta līdz 2017.gada 31.decembrim un no peļņas, kas iegūta sākot ar 2018.gadu.

3. Raksturīgo saimniecisko darījumu atspoguļošana finanšu uzskaitē un UIN deklarācijā: Dividendes un ārkārtas dividendes.
Nosacītās dividendes.

Aizdevumi saistītām personām.

Nedrošie un bezcerīgie debitoru parādi.

Uzkrājumu norakstīšana.

Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi.

Procentu maksājumi.

4. Finanšu pārskata struktūra atkarībā no sabiedrības iedalījuma kategorijās.

Informācijas atklāšana pielikumā, atvieglojumi un atbrīvojumi mikrosabiedrībām.

Informācijas atklāšana EDS_pielikumā. Gada pārskata sagatavošanas tiesiskais pamats jeb būtiskākie normatīvie akti

5. Revīzija un ierobežotā pārbaude.

6. Kļūdu analīze, sagatavojot gada pārskatu – piemēri, skaidrojumi, VID uzziņas.