Ekspress kurss praktizējošiem grāmatvežiem (SESTDIENĀS)


 Labas nodokļu zināšanas - viena no galvenajām prasībām galvenajam grāmatvedim. Nodokļu un grāmatvedības uzskaites tēmas tiek apskatītas, ņemot vērā likumdošanas izmaiņas 2020.gada un 2021.gada -izskatot konkrētu praktisko piemēru paraugus.
Mūsu kvalifikācijas paaugstināšanas kurss ir paredzēts grāmatvežiem, kuri vēlās paaugstināt savu profesionālo līmeni.
Mūsu pasniedzēji zin, kādiem jautājumiem ir jāpievērš īpaša uzmanība.

Šie kursi paredzēti grāmatvežiem, kuri vēlas papildināt zināšanas par izvēlētās profesijas niansēm, saņemt atbildes uz aktuāliem grāmatvedības jautājumiem, iepazīties ar likumdošanas izmaiņām!
Likumdošanā pastāvīgi tiek ieviestas izmaiņas, līdz ar to, lai veiksmīgi darbotos, profesionālam grāmatvedim ir nepārtraukti jāseko līdzi jaunievedumiem savā darbības sfērā

Pēc 3 kursa nodarbībām, mēs Jums garantējam:


✅ Profesionālā līmeņa paaugstināšanu

✅ Zināšanu atjaunināšana, ņemot vērā jaunākās izmaiņas likumdošanā

✅ Jūs saņemsiet atbildes uz aktuālajiem jautājumiem!

✅ Individuālā pieeja katram klausītājam un pozitīvu atmosfēru!


Apmācību programma būs lietderīga:


✅ galvenajiem grāmatvežiem un galveno grāmatvežu palīgiem

✅ visiem grāmatvežiem, kuri vēlas paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju.

✅ Grāmatvežiem ar vismaz 2 gadu darba pieredzi

Nodarbību sākums un laiks:


no 10.04.21 -24.04.21

Latviešu valodā pulksten 9.30 -13.00 ZOOM   ( 5 mac.stundas un pārtraukums 20 min)

Kursu apjoms:


15 akadēmiskās stundas. 

Kursiem beidzoties, tiks izsniegta apliecība uz 15 stundam!


10.04.21- Nodokļi

17.04.21-Nodokļi

24.04.21 --Nodokļi


Kursus lasa:


Nodokļu likumdošana — lektore Jolanta Reinvalde

ekonomikas maģistre M.sc.oec., nodokļu konsultante, nodokļu grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā grāmatvede un auditore. Pasniedzējai ir vairāk kā 26 gadu pasniegšanas darba pieredzeKursi notiek:


ZOOM onlaine

Cena:

EUR 115 -pastāvīgajiem klientiem (ja ir vismaz 3 apmeklējumi pēdējo 2 gadu laikā)

EUR 129.00 - pārējiem klausītājiem

Mācību kursa apmeklētāji saņems apliecību par mācību kursa apgūšanu.( 15.stundas)

Atlaides:
Draugu atlaide - diviem un vairāk draugiem – atlaide 15% katrai apmācāmai personai. ( EUR 109,00 )
Pastāvīgiem klientiem (apmeklēja mūsējus seminārus vairāk kā 3 reizes pēdējo 2 gadu laikā)
Iespēja maksājumu dalīt, iepriekš vienojoties ar organizatoriem.

Ja ir atlaide, lūdzu norādiet no kurienes tā ir.


Rēķins par piedalīšanos tiks izrakstīts ne vēlāk kā 7.dienas līdz kursu sākumamNodokļu grāmatvedība

(15 mac.stundas )

Jolanta Reinvalde

I Likums “Par nodokļiem un nodevām” un ar to saistītie likumi

1. Vienotā nodokļu konta ieviešana no 2021.gada, -nodokļu saistību segšanas kārtība; -nodokļu maksāšanas kārtība; - atsevišķu nodokļu maksājumu veikšana;
2. Administratīvie pārkāpumi nodokļu jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā (2020. gada grozījumi likumā)
3. Aktualitātes par elektroniskās darba laika uzskaites sistēmās reģistrēto datu nodošanu Valsts ieņēmumu dienestam (EDLUS)
4. Saistīto personu jēdziens, darījumu uzskaite un nodokļu maksātāja pienākums sagatavot un sniegt transfertcenu dokumentāciju
5. Obligātās elektroniskās e-pasta adreses izveidošanas prasības.

II Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un VSAOI normas
1. IIN likme atkarībā no apliekamā ienākuma lieluma un ienākuma veidiem - progresīvā nodokļa likme;
2. Prognozētais un faktiskais neapliekamais minimums, kādiem ienākumu veidiem netiek piemērots neapliekamais minimums;
3. Attaisnotie izdevumi– izdevumu veidi un ierobežojumi, IIN atvieglojumi par apgādājamiem;
4. Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi, to uzradīšana gada ienākumu deklarācijā, izmaiņas no 2020. gada;
5. Saimnieciskās darbības ienākuma noteikšana; saimnieciskās darbības izdevumu ierobežojums;
6. IIN likmes kapitāla nodokļiem, patentmaksa un 10% nodokļa likmes piemērošanas gadījumi;
7. Kārtību, kādā patentmaksas vai samazinātās patentmaksas maksātāji, kas cietuši no Covid-19 ietekmes, var pagarināt patentmaksas vai samazinātās patentmaksas piemērošanas termiņu;
8. VSAOI ziņojumu sniegšanas kārtības izmaiņas ieviešot vienoto nodokļu kontu 2021. gadā.
9. Autoratlīdzību saņēmēju nodokļu aprēķināšanas algoritmi no 2021. gada 1. jūlija.
10. Plānotā 2021. gada nodokļu reforma IIN un VSAOI jomā. III Mikrouzņēmumu nodoklis MUN reformas projekts sākot no 2021. gada.

IV Uzņēmumu ienākumā nodoklis
1. UIN objekti, likme, deklarēšanas kārtība un atšķirības aizpildot pēdējo pārskata gada deklarāciju.
2. Debitoru parādu norakstīšanas un uzkrājumu veidošanas šaubīgiem debitoru parādiem ietekme uz UIN.
3. Ziedojumi un atlaides ziedotājiem, izmaiņas aprēķinos no 2020. gada. Citas nodokli samazinošas atlaides.
4. UIN, veicot publiskas labdarības darbības (likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”)
5. 2020. gada grozījumi likumā, kas saistīti ar jaunu nodokļu objektu noteikšanu un izmaiņas nosakot ar saimniecisko darbību nesaistītus un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumus (avansa maksājumi, rokasnauda, reprezentatīvas vieglās automašīnas, darbinieku nogādāšana uz darbu, apbedīšanas pabalsti)

V Pievienotās vērtības nodoklis
1. PVN būtība un piemērošanas princips. PVN maksātāji un ar PVN apliekamie darījumi.Darījumi, kas nav saistīti ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu.
. Pakalpojumu sniegšanas un preču piegādes vietas noteikšana.
3. Reģistrēšanās nosacījumi PVN maksātāju reģistrā. Kādos apstākļos citas ES dalībvalsts nodokļa maksātājam jāreģistrējas Latvijas PVN maksātāju reģistrā?
4. Preču piegādes brīdis. Kā noteikt pakalpojuma sniegšanas brīdi un kad jāmaksā PVN, tostarp arī ilgstoši sniegtiem pakalpojumiem.
5. PVN likmes, to piemērošanas noteikumi. Ar PVN neapliekamie darījumi. Grozījumi PVN atbrīvojuma piemērošanā medicīnas pakalpojumiem un zobu tehniķu sniegtiem pakalpojumiem.
6. PVN apgrieztās aprēķināšanas procedūras atcelšana atsevišķām preču grupām, iepriekš veikto darījumu korekcijas. Ierobežojumi veikt norēķinus skaidrā naudā.
7. Grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas saistīti ar pārrobežu darījumu deklarēšanas kārtību 2020. gadā: -piegādes uz citu ES valstu noliktavām, nosacījumi, deklarēšana - nosacījumi 0% PVN likmes piemērošanai darījumu ķēdēs; - prasības PVN 0% likmes piemērošanas attaisnojuma dokumentiem.
8. Eiropas Savienības Padomes 2018.gada 4.decembra Īstenošanas regulas (ES) Nr.2018/1912 noteikumi dalībvalstu atšķirīgās pieejas atbrīvojumu piemērošanā pārrobežu darījumiem regulējuma konkretizēšanai.
9. Priekšnodokļa atskaitīšanas brīdis, ierobežojumi priekšnodokļa atskaitīšanai.
10. Priekšnodokļa korekcija nekustamā īpašuma un ar to saistītiem darījumiem.
11. Aktuāli PVN piemērošanas jautājumi un VID metodisko materiālu analīze. Piemēri.