ONLINE! «Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma piemērošana praksē» 6.stundas!Šis praktikums ir ceļvedis NILLTPFNL jomā.

Lai atbilstoši sagatavotos AML pārbaudei, aicinām apmeklēt šo praktikumu!


Kursa mērķis:


Seminārā iegūsiet teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma
un proliferācijas finansēšanas risku novērtējuma IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMAS (IKS) izstrādāšanā un savlaicīga
, likumdošanas izmainām atbilstoša, aktualizēšana, kā arī sankciju ievērošanas pamatprincipus un prasības personām,
kuras uzrauga Valsts ieņēmumu dienests (galvenokārt uzsvars tiks likts uz ārpakalpojumu grāmatvežiem).

Īpaša uzmanība tiks pievērsta šādiem praktiskiem aspektiem:

• klientu identificēšanai;
• risku veidiem un to identificēšanai (klientu riski un likuma
subjekta riski); • risku novērtēšanai un to dokumentēšanai;
• iekšējās kontroles sistēmas (IKS) izstrādāšanai;
• darījumu uzraudzībai un uzraudzības procesa dokumentēšanai u.c. VID turpina veikt pārbaudes uzņēmumos, lai pārliecinātos, kā tiek ievērota Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpilde


Lai atbilstoši sagatavotos AML pārbaudei, aicinām apmeklēt šo semināru! Ieguvumi no kursa:

1. Savā īpašumā saņemsiet iekšējās kontroles sistēmas paraugu (papīrformātā).

2. Savā īpašumā saņemsiet aktualizētu mācību materiālu + elektroniskā veida sagatavotus materiālus klientu identificēšanai, risku novērtēšanai, darījumu uzraudzībai, darbinieku apmācībai, iekšējās kontroles sistēmas (IKS) aktualizēšani u.c.

3. Kursa dalībnieki iemācīsies veikt klienta identifikāciju.

4. Apgūs paņēmienus, klientu sniegtās informācijas pārbaudei, dokumentēšanai un uzglabāšanai.

5. Kursa apguves rezultātā paaugstināsies dalībnieka izpratne par klientu darījumu uzraudzības procesa nodrošināšanu un spēju konstatēt aizdomīgus darījums.

6. Tiks apgūtas iemaņas darījumu analīzē un darījumu uzraudzības procesa dokumentēšanai.

7. Kursa dalībnieki tiks iepazīstināti ar likumdošanas jaunumiem šajā jomā.

8. Kursa dalībniekiem ārpakalpojuma grāmatvežiem ir iespēja iegādāties ar 50% atlaidi iekšējo kontroles sistēmu (IKS) elektroniskā veidā.

NILLTPFNL prasības attiecas tieši uz Jums, ja Jūs pārstāvat vai veicat darbību kā:

• ārpakalpojuma grāmatvedis;

• kredītiestāde;

• finanšu iestāde;

• nodokļu konsultants;

• zvērināts revidents, notārs vai advokāts;

• izložu vai azartspēļu organizētājs vai citu darbību veicējs.


Jāņem vērā, ka VID ieskatā par ārpakalpojumu grāmatvežiem tiek uzskatīti arī uzņēmumi, kas uzņēmumu grupas ietvaros sniedz grāmatvedības pakalpojumus.

Ņemot vērā minēto, VID uzrauga un veic ārbaudes arī šādos uzņēmumos.

Viens no Likuma prasību elementiem ir prasība par darbinieku apmācību.

• Darbinieku veiksmīgai apmācības veikšanai iestādē ir nepieciešams izstrādāt apmācības programmu un darbinieku zināšanu novērtēšanas kritērijus.
• Apmācības procesam jābūt attiecīgi dokumentētam. Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:

Semināra lektors:

Jūlija Bojarenko – ekonomikas maģistre M.sc.oec., mācību literatūras autore, speciālists finanšu jautājumos, grāmatvedības
pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā sertificētā grāmatvede-auditore.Pasniegšanas pieredze 26 gadi.

Semināra laiks:

30.03.2021 plkst. 09:30– 14:00 – LATVIEŠU VALODĀ

Tiešsaistes formātā, izmantojot Zoom video konferences platformu.


Dalības maksa:


EUR 79.00-pastāvīgajiem klientiem*

EUR 89.00- pārējiem semināra klausītājiem

Cenā iekļauts: izdales materiāls( t.sk. + elektroniskais materiāls) ,

 * Pastāvīgiem klientiem (apmeklēja mūsējus seminārus vairāk kā 3 reizes) atlaide 10 % no dalības maksas .

Reģistrējoties uz praktikumu, par savu atlaidi lūdzam norādīt komentāros!
AML Programma

1. Normatīvais regulējums un jaunumi NILLTPFL jomā;

2. Risku novērtēšana;

3. Aizdomīgi darījumi - pazīmes, tipoloģijas, aktualitātes;

4. Klienta izpēte;

5. Klienta darījumu uzraudzība un darījumu uzraudzības procesa dokumentēšana;

6. Praktisku uzdevumu risināšana un analīze

- “Risku novērtēšana”,
“Darījumu uzraudzība”, sagatavošana NILLTPFL testam.

Ar praktisku piemēru palīdzību, nevis ar slaidiem, seminārā laikā būs izanalizēti šādi jautājumi:

-Ka veikt klienta identifikāciju?

-Ka veikt klienta izpēti?

-Ka veikt risku novērtēšanu? (mēs kopā risināsim četrus piemērus par risku novērtēšanu)

-Kādus riskus vismaz ir jāparedz? -Ka veikt darījumu uzraudzību?

- Ka sagatavot iekšējās kontroles sistēmu (IKS) un aktualuzēto IKS?

Semināra materiāls satur IKS variantu, kurus mēs piedāvājam klausītājiem tikai papīrformā. Visa dokumentācija

(IKS pielikumi/procedūras) par -klienta identifikāciju, -klienta izpēti, -risku novērtēšanu, -darījumu uzraudzību, -darbinieku apmācību, -atbildīgās personas novērtēšanu, -sankciju likuma ievērošanu u.c. -- tas viss būs nosūtīts uz Jūsu e-pastu!