NILLN TPF llikuma piemērošana praksē! 6.stundas!

1. oktobrī spēkā stājās būtiski grozījumi  Šos un arī citus aktuālos jautājumus klientu izpētes un darījumu uzraudzības jomā! Jauni sodi  un metodikas pārstrādāšana. Šis praktikums ir ceļvedis NILLTPFNL jomā
 

Tiešsaistes seminārs: AKTUALITĀTES NODOKĻU JOMĀ NO 2022.gada

Grozījumi nodokļu likumos kas  stājas spēkā no 2022 gada 01 janvāri.

Tiešsaistes seminārs: 2021 gada pārskata sagatavošana.COVID-19 ietekme uz 2021,gada pārskatiem

Viss par gada pārskata sagatavošanu . Grāmatvedības jautājumi krīzes apstākļos.