Praktiskas piemērošanas aktualitātes darba likumdošanā no 2016 . gada

Lai saņemtu praktisku un profesionālu informāciju par Darba likuma piemērošanas aspektiem, iegūtu risinājumus konkrētām problēm situācijām SIA "ARTBUH"  aicina Jūs piedalīties seminārā "Darba likumdošanā  no 2016 . gada"