SEMINĀRS: 2016. gada nodokļu likumu grozījumu praktiskas piemērošanas aktualitātes

Būtiskākās izmaiņas normatīvajos aktos ietekmēs katru uzņēmumu, tāpēc ir svarīgi gūt informāciju par jaunākajiem likumu grozījumiem, tādējādi esot gataviem dažādām uzraugošo iestāžu pārbaudēm. Šis seminārs sniegs informāciju par to, kādas izmaiņas nodokļu likumdošanā ir no 2016. gada 1. Janvāra. Būtiski tiks apspriestas svarīgākie grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”, izmaiņas likumā “Par sociālo valsts apdrošināšanu” un “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kā arī grozījumi vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksātājiem un mikrouzņēmumu nodokļa. Šī brīža aktuālo semināru vadīs Jolanta Reinvalde – ekonomikas maģistre M.sc.oec., nodokļu konsultante, nodokļu grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā grāmatvede un auditore.Pasniedzēja sniegs profesionāli izstrādātu un kvalitatīvu informāciju par nodokļu izmaiņām, kā arī atbildēs uz apmeklētāju jautājumiem.

Semināra laiks: 15.12.2015   10:00 – 14:00LATVIEŠU VALODĀ   Skaits ir ierobežots!

Seminās notiek:  Akademijas laukums 1 Rīga, sežu zalē (2 stāvā lifts pa kreisi )

Dalības maksa: tikai 45 EUR  (cenā iekļauti izdales materiāli)
Katram dalībniekam tiks izsniegts sertifikāts par semināra apguvi.

                                                                             Piesakieties jau šodien!

                                             Gaidām Jūs šajos un citos Jums noderīgos piedāvātajos semināros!

1.     Mikrouzņēmumu nodokļa maksāšana 2016. gadā - nodokļa likme, izvēles ierobežojumi, darbinieku sociālā apdrošināšana:
Darbinieku valsts sociālā apdrošināšana mikrouzņēmumos.
Kurās nozarēs nedrīkst izvēlēties MUN un kurās to drīkst?
  Pārejas noteikumu piemērošana.
2.     Likuma  „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un „Par valsts sociālo apdrošināšanu” normu piemērošanas aktualitātes no 2016. gada:
Minimālais sociālās apdrošināšanas objekts.
Attaisnoto izdevumu veidi – grozījumi likumā , kas piemērojami no 2016. gada.
Izmaiņas atvieglojumu piemērošanā par apgadībā esošām personām.
Diferencētā neapliekamā minimuma piemērošana un aprēķināšana.
3. Fizisko personu līzinga un kredītu maksājumu deklarēšana. Grozījumi likumā  „Par nodokļiem un nodevām”, kas piemērojami no 01.09.2015.
4. Grozījumi, kas saistīti ar uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanu no 2016.gada:
Nodokļa likmes.
Atbrīvojumi no nodokļa maksāšanas.
5. Solidaritātes nodoklis.
6. Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā attiecībā neapliekamo darījumu izslēgšanu un citas nodokļa piemērošanas aktualitātes.