Krājumu novērtēšanas un uzskaites īpatnības ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos

"Krājumu novērtēšanas un uzskaites īpatnības ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos"

    Savas darbības realizēšanai uzņēmumā ir jābūt visiem nepieciešamiem ražošanas krājumiem. Tie ir svarīgs ražošanas jaudu elements un nosaka to attīstību. Jūs iegūsiet visaktuālāko informāciju par krājumu uzskaites metodēm un ražošanas pašizmaksām. Visa sniegtā informācija ietver izmaiņas likumdošanas bāzē un pāreju uz Eiro. Jums tiek dota unikāla iespēja pavairot savas zināšanas jautājumos saistībā ar krājumu uzskaiti savā uzņēmumā, izvairīties no daudzām kļūdām, kā arī celt savu profesionālo kvalifikāciju. Mūsu semināra programmas raksturiezīme – ir praktiska pieeja mācībām. Tiks sniegti praktiski piemēri un izanalizētas tipiskās kļūdas. Pieredējusi lektore palīdzēs jums tikt galā ar visām uzskaites niansēm un atbildēs uz visiem jūsu jautājumiem.

Programme goes here...