Pamatlīdzekļu uzskaites īpatnības atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām

Pamatlīdzekļu uzskaites īpatnības atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām

Šis seminārs ir paredzēts grāmatvežiem, kuri vēlas pilnveidot zināšanas par pamatlīdzekļu un ilgtermiņa aktīvu uzskaites niansēm, kā arī tikt izprast vissarežģītākos uzskaites momentus. Semināra klausītāji varēs iegūt pilnīgu priekšstatu par LR likumdošanas bāzes prasībām un pielietot iegūtās zināšanas savā darbā un jebkurā citā praktiskajā darbībā, kurā ir vajadzīga ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite. Dotā semināra mērķis – palīdzēt grāmatvežiem dziļāk izprast pamatlīdzekļu lomu un nozīmi uzņēmuma saimnieciskajā darbībā, un uz  šī pamata izveidot metodiski korektu grāmatvedību, izskatīt jautājumus par ES piešķirtā finansējuma atspogļojumu pamatlīdzekļu iegādei un korekta ilgtermiņu ieguldījumu atspoguļošana gada atskaitē. Jūsu augstā profesionalitāte, absolūtā precizitāte jebkuros grāmatevedības jautājumos un, protams, pastāvīgā zināšanu pilnveidošana kalpo par jebkuras kompānijas veiksmīgas darbības ķīlu.  

Semināra pasniedzēja: Julija Bojarenko – mag. oec, M.sc.oec.,  mācību literatūras autors, konsultants finanšu jautājumos, pieredzējis grāmatvedibas pasniedzējs, sertificēts praktizējošs grāmatvedis,auditors. Vairāk nekā 18 gadu pasniegšanas pieredze.

Semināra laiks: 10:00 – 14:30 – LATVIEŠU VALODĀ

Seminās notiek:  Akademijas laukums 1 Rīga (BEZMAKSAS autostāvvieta Timoteja ielā.Jēzusbaznīcas ielā un 1 Ls dienā-Puškina 18 Rīga-med.centrs DAP)

* Firma ir tiesīga mainīt datumu un semināra  vietu. pie nepietiekama plānotā dalībnieku skaita, nodarbības var tikt  ATCELTAS!!! 

Dalības maksa: 50 EUR cenā iekļauta kafijas pauze un izdales materiāls)

Ja no vienas organizācijas piedalās vairāk par diviem darbiniekiem, tiek piešķirta atlaide 15% apmērā. Pastāvīgiem klientiem atlaide – 20 %.

Reģistrēties uz semināriem, kā arī uzzināt visu nepieciešamo informāciju, Jūs varat mūsu mājas lapā  www.artbuh.lv    Piesakieties jau šodien!

Gaidām Jūs šajos un citos Jums noderīgos piedāvātajos semināros!

Pamatlīdzekļu uzskaites īpatnības atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām

Semināra programma

1. Normatīvie akti, kas reglamentē pamatlīdzekļu novērtēšanu un uzskaiti.

2. Grāmatvedības organizācijas dokumenti, kas saistīti ar pamatlīdzekļu atzīšanu, novērtēšanu, uzskaites organizāciju un kārtošanu (grāmatvedības uzskaites metodika).

3. Pamatlīdzekļu klasifikācijas kritēriji.

4. Pamatlīdzekļu novērtēšana:

–       iegādes pašizmaksa;
–       ražošanas pašizmaksa;
–       pamatlīdzekļi ar „0” vērtību.

5. Pamatlīdzekļu nolietojums.

6. Pamatlīdzekļu uzskaites metodes:

–      iegādes izmaksu metode;
–      pārvērtēšanas metode.

7. Pamatlīdzekļu pārvērtēšana un tās ietekmē uz finanšu rādītājiem un uzņēmumu ienākuma nodokli .

8. Pamatlīdzekļu remonts. Remonta izmaksu klasifikācija:

–      kapitālās izmaksas, kuras radušās, pamatlīdzeklim pievienojot vai nomainot daļas vai detaļas;
–      pārskata perioda izmaksas (tekošais remonts);
–      izmaksas, kas noraksta noteiktajā laika periodā.

9. Nomāto pamatlīdzekļu uzskaite:

–      noma bez izpirkuma tiesībām;
–      noma ar izpirkuma tiesībām.

10. Bez atlīdzības saņemto pamatlīdzekļu uzskaite. Izmantojot finanšu palīdzību iegādāto pamatlīdzekļu uzskaite.  

11. Ieguldījuma īpašumu atzīšanas kritēriji, novērtēšana un uzskaite.

12. Ilgtermiņa ieguldījumu objektu lietošanas veida maiņa. To novērtēšana  un uzskaite pārvietojot uz citiem bilances posteņiem.

13. Iespējamo kļūdu analīze rēķinot nolietojumu nodokļu vajadzībām.

14.Pamatlīdzekļu novērtēšana bilances datumā. Informācijas atklāšana finanšu pārskatā.

15.Problemātisko situāciju apkopojums un izvērtēšana. Iespējamo kļūdu analīze

16.Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite EIRO ieviešanas periodā. Būtiskas izmaiņas pārejā uz eiro.