Darba tiesisko attiecību aktuālie jautājumi

Darba kārtība semināra:

I. Darba tiesisko attiecību tiesiskais regulējums:

1. Darba koplīgums - darba devēja interesēs.

2. Darba un uzņēmuma līguma noslēgšana.

3. Darbinieka atstādināšana no darba neizmaksājot viņam darba samaksu.

4. Neizpaušanas pienākums un konkurences ierobežojums.

5. Darbinieka civiltiesiskā atbildība.

6. Problēmjautājumi darba tiesisko attiecību izbeigšanās gadījumā.

7. Darba laika organizācija, vadoties no Darba likuma normām (normālais darba laiks, nepilnais  darba laiks, summētais darba)  un darba samaksas aprēķināšana šajos gadījumos.

8. Atvaļinājumi un īslaicīga prombūtne.

 
II.Atsēvišķu jautājumu pārskats Komerclikumā и Krimināllikuma


1. Komerclikumā paredzētie noilguma termiņi.

2. Krimināllikuma 196,197 ( pilnvaru ļaunprātīga izmantošana un pārsniegšana, nolaidība)

3. Krimināllikuma 217.pants (grāmatvedības un statistiskās informācijas noteikumu pārkāpšana)
 

Semināra pasniedzēja:  – grāmatvedības un tiesību specialist, Mag.oec.,juriste- Ināra Grosa

Semināra laiks:  16.09.2014 gada no  10.00-13.30 – LATVIEŠU VALODĀ  *                                                                                        

Seminārs notiekviesnīcā "MARITIM Park Hotel Riga" (Slokas 1, Riga,) http://maritim.lv/viesnica/karte/ Viesnīca  atrodas  5 minūšu braucienā no Vecrīgas, dzelzceļa stacijas un autoostas. Līdz viesnīcai var viegli nokļūt ar sabiedrisko transportu. BEZMAKSAS autostāvvieta.

Cena   50 EUR  Cenā ietilpst: izdales materiāli un kafijas pauze

 Katram dalībniekam tiks izsniegts sertifikāts par semināra apguvi.

* pie nepietiekama plānotā dalībnieku skaita, nodarbības var tikt ATCELTAS!!!

Piedaloties diviem vai vairāk apmeklētājiem no viena uzņēmuma – atlaide 10% no dalības maksas

Pastāvīgiem klientiem - atlaide 10% no dalības maksas

Programme goes here...